Křivoklát

V místech dnešního hradu Křivoklát stálo v pozdní době bronzové a v raném středověku a snad i v pozdní době halštatské hradiště.

Místo stojí na výrazné ostrožně trojúhelníkovitého tvaru. Ze severu, západu a jihu je ostrožna ohraničena strmým skalnatým srázem do hlubokého údolí Rakovického potoka. Jediná přístupná strana je východní, kde se nachází úzká šíje.

Při dlouholetém archeologickém výzkumu středověkého hradu byla zachycena kulturní vrstva z pozdní doby bronzové a z doby pozdněhalštatské. Nálezy pochází i ze starší doby bronzové. U západní parkánové zdi hradu byla zachycena hradba roštové konstrukce s keramickými střepy datovatelnými do pozdní doby bronzové, období štítarské kultury. Na povrchu této vrstvy byly nalezeny i střepy příslušící ranému středověku (10.-11.století). Průkop hradní bránou zachytil příkop z období štítarské kultury. Hradiště patrně přesahovalo rozlohu hradu.

Při nedávném archeologickém výzkumu byla zachycena raně středověká hradba obsahující keramiku již od 9.století, jejíž vnější kamenné plentě byla na konci 12. nebo na počátku 13.století přiložena parkánová hradba hradu. Je možné, že i dříve zachycená hradba datovaná do pozdní doby bronzové přísluší až ranému středověku. Akropole mohla být původně v nižší poloze, v severozápadním cípu dnešního hradu.

Podle Kosmovy kroniky byl na počátku 12.století přestavěn starší hrad Křivoklát, tato informace je v souladu s posledním archeologickým výzkumem.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Křivoklát

GPS: 50°2'15.583"N, 13°52'22.99"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrádek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 11751/2-2668

 

Národní kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 165


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika