Libčice

Západně od středu obce Libčice se nachází návrší s domnělým opevněním. Lokalita nikdy nebyla odborně zkoumána, ale objevila se ve vlastivědné literatuře, či soupisu slovanských hradišť.

Západní výběžek návrší je zastavěn kostelem sv.Jana a Pavla. z 18. - 19.století. Starší malá kaple (dnes skryta v mase presbytáře) byla ve 2.polovině 17.století a 1.polovině 18.století rozšířena a na počátku 19. století dále upravena.

Na vrcholu zalesněného kopce se nachází valovité liniové útvary, které jsou nejspíše pozůstatky hranice pole a v jednom případě se spíše jedná o relikt zaniklé cesty. Konvexní liniové útvary se nejlépe zachovaly na jižní straně, ve formě nízkého valu přecházejícího k západu do terasy. V podobě nízkého nevýrazného valu se jedna linie táhne i na východní straně a trošku zřetelnější na straně severní.

Možnost, že jde opravdu o pozůstatky opevněného objektu je krajně nepravděpodobné. Z polohy nejsou známy žádné datovatelné nálezy starší než z pozdního středověku.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Dobříš
Katastrální území: Libčice

GPS: 49°45'14.685"N, 14°18'47.588"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Přeslánka


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika