Lštění (okr. Benešov)

Na trojúhelníkové ostrožně nad levým břehem Sázavy naproti obci Čtyřkoly se nachází raně středověké hradiště.

Ostrožna je ze severu a západu chráněna až 100m vysokými srázy nad Sázavou a od jihu roklí Dubského potoka. Jediná přístupná strana je tedy pře 190m širokou šíji od východu.

Přístupná východní strana je přeťata mohutným obloukovitým valem, který dosahuje 273m a výšky až 5m. Plocha, kterou vymezuje dosahuje 4,3ha a byla dále vnitřně členěna na 3 části dnes už v terénu neviditelnými hradbami. Ty nemusely být současné. Na východ od vnitřního hradiště se přimykalo 2,5ha velké předhradí, které bylo opevněno pomocí soustavy dvou příkopů pravděpodobně doplněných valem. Tato fortifikační linie je v terénu patrná jako terénní vlna. Lehčí opevnění bylo pravděpodobně i po celém zbývajícím obvodu - dnes v podobě ostrých terénních hran nad srázy.

Hradiště bylo založeno pravděpodobně na přelomu 9.-10.století a zaniklo ve století dvanáctém.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Lštění

GPS: 49°52'0.97"N; 14°43'34.77"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Hradiště nad Sázavou
Přestavlky
Leščen
Lštěň
Lščen

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19087/2-32


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika