Stříbrná Skalice - Hradec

Nad pravým břehem Sázavy, v jihozápadní části terénního bloku Hradec se nachází torzo starého opevnění.

Převýšení nad Sázavou zde činí až 70m a téměř kolmá skála chránila opevnění ze západu. Na zbylých stranách byla vybudována hradba s vnějším příkopem. Téměř pravoúhlý areál má rozměry pouhých 30x30m. Původně byl o trochu větší na západní straně, než byla plocha částečně stržena při úpravě skály nad pravým břehem Sázavy. Val dnes dosahuje asi 1m výšky a vnější příkop je asi 5m široký. Val se na východní straně proti mírně stoupajícímu terénu předpolí vypíná mírným obloukem. Jihovýchodní nároží příkopu i valu je přerušené dobýváním kamene v 19.století a jižní rameno opevnění směřuje přímo k okraji skály. Na východní straně z valu částečně vystupuje čelní kamenná stěna. Opevnění chránilo centrální plochu s pravoúhlou stavbou, z níž se nejlépe dochoval zahloubený průběh východní stěny.

Ač lokalita působí jako vrcholně středověká, zřejmě tomu tak není. Z lokality totiž pochází četné nálezy datovatelné do pozdní doby kamenné, kultury řivnáčské. Stejně jako na vedlejších hradištích Sázava - Černé Budy I a II.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Stříbrná Skalice

GPS: 49°53'6.471"N, 14°51'37.367"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradec
Hradce
Na Hradcích
Na Mariánce


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika