grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika
  grafika
grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika

POUŽITÁ LITERATURA - zatím neúplná, postupně budu doplňovat

Nápis NOVINKY na hlavní stránce je klikací (přestože to tak nevypadá) a pod ním je historie novinek od začátku roku 2007.

grafika grafika

Zde jsou sepsány nafocené objekty, které mám takzvaně "v šuplíku". Postupně je budu přidávat na stránky. Rád bych dodržoval tempo jednoho nového objektu za 2-3 dny. Badatelna - to je několik výsledků mé "badatelské" činnosti. A nakonec seznam nafocených objektů za poslední 2 měsíce. S krátkým popisem příslušného fotovýletu.

1-2 nové fotky neoznamuji
3 a více nových fotek uvádím (nové fotky)
3 a více nových fotek a pokud zároveň staré smažu uvádím (přefoceno)

grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika
grafika

Brzy přibude:

Hradiště: Bořetice, Branišovice, Doudleby, Chlum nad Malší, Jíloviště I - Kazín (nové fotky), Katovice, Klášter Hradiště nad Jizerou, Hradiště u Kaplice, Libochovany, Měrunice, Nové Město nad Metují II, Orlík I, Tábor, Velký Vřešťov (nové fotky), Věvrov II

Hrady a tvrze: Boskovice, Boskovice - starý hrad, Brtnice, Český Krumlov, Děčín, Dlouhá Lhota, Helfenburk (nové fotky), Holoubek, Kácov, Klečkov, Kotnov,(nové fotky), Lipnice, Lukov, Nový Hrad u Adamova - starý hrad, Nový Hrad u Adamova - nový hrad, Rabštejn (okr. Třebíč), Rokštejn, Rožmberk - dolní i horní hrad (nové fotky), Nejdek, Sion, Střílky, Valdek, Velký Vřešťov (nové fotky), Vrchotovy Janovice (nové fotky), Výrov

Městská opevnění: České Budějovice, Český Krumlov, Děčín - staré město, Hradec Králové (nové fotky), Jablonné v Podještědí, Lichnice, Lipnice nad Sázavou, Opočno

Obléhací a polní opevnění: Cornštejn - obléhací opevnění, Konopiště - obléhací opevnění (nové fotky), Kostomlaty - obléhací opevnění, Nový Hrad u Adamova - obléhací opevnění, Perštejn - obléhací opevnění, Sion - obléhací tábor, Stará Dubá - obléhací opevnění (přefoceno), Velešín - Strahov, Velký Vřešťov (nové fotky), Zbořený Kostelec - obléhací opevnění (nové fotky), Zvíkov - obléhací opevnění

Rozhledny: Házmburk, Masarykova věž nezávislosti (nové fotky), Lipno - Stezka korunami stromů

Jiné objekty: Jablonné v Podještědí - zrušený kostel PM, Jílové - zřícenina kaple, Kroměříž - zámek, Malý Blaník - zřícenina kaple (nové fotky), Malý Blaník - zaniklá hájovna, Stonařov - karner, Střílky - barokní hřbitov

 

Snad někdy přibude:

Hradiště: několik nově identifikovaných objektů ve Středočeském a Ústeckém kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektory kovů)

Hrady a tvrze: Biskupský dvůr na Málé Straně (nutno dofotit), několik objektů na území České republiky (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektory kovů)

Obléhací opevnění: Ostromeč - obléhací tábor

 

Publikační činnost:

K podobě vojenských táborů pozdního středověku - nové poznatky o obléhání Konopiště

Dvě (případně tři) nově objevená tvrziště na Mladoboleslavsku

Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k. ú. Obecnice) v Brdech

Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví

Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku

Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467)

Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka

Fenomén středů republiky

 

rozpracovány jsou články o obléhání Konopiště, o opevněném objektu souvisejícím s montánní činností u Klínce,

a článek o obléhacím areálu před hradem Stará Dubá.

 

Badatelna:

V průběhu roku jsem na lidaru zachytil dlouhý a výrazný valovitý objekt, který po potvrzení v terénu považuji za pravěký ohrazený prostor. Jerho zajímavostí je především velikost, která dosahuje až 150 ha, což z něj dělá jedno z největších pravěkých opevnění u nás.Lokalitu chci v budoucnu zprtacovat a publikovat v odborné literatuře. Několik dalších, dosud neznámých objektů, které jsem zachytil předávám místně příslušným archeologům. Jeen v roce 2020 se mi podařilo nalézt 2 dosud neznámé vrcholně středověké hrady, dvě vrcholně středověké tvrziště a již tři zatím nedatované hradiště (jedno z nich jistě pravěké, patrně z doby bronzové). V mezidobí byly některé mé starší nálezy ověřeny v terénu místně příslušnými archeology a brzy budou vypublikovány.

Počátkem roku 2020 se mi podařilo na stránkách Památek středních Čech zveřejnit tři ze starších "lidarových" objektů, jde o tvrziště v okrese Mladá Boleslav. Na serveru je postupně všechny zveřejním. Další nově identifikované lokality jsou již zpracovávány a budou nejdříve publikovány v odborných publikacích a následně zde na stránkách.

V posledních letech se zaměřuji na vyhledávání objektů archeologické povahy v datech LLS (Lidar), mám přístup k datům po robustní filtraci, tedy datům, které jsou minimálně řádově kvalitnější než zpracovaná data publikovaná CUZK pomocí WMS vrstev, nebo internetových stránek DMR4 a DMR5. Objektů se mi podařilo nalézt již nepočítaně, z těch zajímavých jsou to především hradiště (10ks), archeologizované vrcholně středověké hrady a tvrze (cca 20ks), zaniklé středověké vesnice (5ks), patrně jedno zaniklé opevněné vrcholně středověké město, obléhací tábory a stanoviště (3ks) a několik vojenských objektů z raného novověku. Objekty vzdálené, případně mimo můj zájem (raně novověké opevnění, ZSV) předávám příslušným archeologům. Objekty, které jsou pro mě zajímavé, se snažím zpracovat a společně s kolegy (archeology z NPU, z muzeí ap.) se snažíme po maximálním vytěžení informací (sondy, detektorový průzkum, fotogrametrie) publikovat.

V roce 2019 se dočkají publikace 3 nově objevené lokality ve středočeském kraji, na článku již intenzivně pracuji. Koncem roku dojde k publikování další nově objevené lokality, patrně pravěké. V roce 2019 se mi podařilo objevit již 3 pravěké hradiště, kromě jednoho jsou již potvrzeny v terénu a je předběžně dohodnut jejich výzkum a následná publikace. Další nově identifikované objekty budou zkoumány v následujících letech.

Výzkumy obléhacích opevnění by měli být završeny monografií na toto téma.

V roce 2018 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty dvou opevněných panských sídel (hradů) a jedné tvrze, jedné zaniklé středověké vsi a dvou pravděpodobně pravěkých hradišť. Publikace se některé dočkají v roce 2019.

V roce 2017 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty tří zaniklých středověkých vesnic. U jedné se nachází i zaniklé opevněné panské sídlo. U dalšího objeveného vrcholně středověkého tvrziště již započala jeho dokumentace, včetně vytvoření detailního fotogrametrického modelu. Další tři opevněné, patrně vrcholně středověké objekty nutno ještě zdokumentovat.

Hrádek v poloze Na Šancích k.ú. Hrádek - S od Ledče nad Sázavou, který jsem objevil v roce 2006, byl v roce 2012 "znovuobjeven" pracovníky Muzea Vysočina a v roce 2016 publikován v Studia Archaeologica Brunensi 2016/1 (dříve jsem ho publikoval v Mapě s odborným obsahem "Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy"

V terénu jsme potvrdili mnou nově objevené hradiště pravěké hradiště na jižní Moravě a předsunuté opevnění jednoho moravského hradu. Předsunuté opevnění je již zaměřeno a počínáme s psaním článku. Nově objevené hradiště milerád předám moravských archeologům.

V roce 2016 jsem objevil dosud neidentifikované patrně pravěké hradiště ve Středočeském kraji. Druhé objevené hradiště již bylo známé místním archeologům, pouze nebylo nikdy publikováno.

Počátkem roku 2016 se mi podařilo objevit dosud neidentifikovanou zaniklou středověkou ves a jedno prozatím nedatované opevnění.

V průběhu roku 2015 se mi podařilo nalézt tři dosud neidentifikované opevněné objekty patrně vrcholného středověku ve Středočeském kraji a jeden v kraji Vysočina. Dva z těchto objektů (zaniklý hrad a tvrziště již byly potvrzeny) A také jsme potvrdili nález jedné zaniklé středověké vsi, kterou jsem nalezl v roce 2014. Všechny tyto lokality budeme zaměřovat a publikovat po jejich průzkumu za pomoci archeologických metod. Před publikací budou také preventivně "vytěženy" pomocí detektoru kovů, aby případní amatérští detektoráři lokality co nejméně poškodili.

   

Poslední navštívená místa:

hradiště Bořetice

Karlštejn - obléhací pozice v okolí hradu

Zvíkov - obléhací tábory

hrad Sion, předpokládané hradiště Chlístovice, Sion - obléhací tábor

obléhací opevnění kolem hradu Zvíkov, Velký Vřešťov

Kostomlaty - obléhací opevnění, hrad Ostrý

Jílové - zřícenina kaple, Frýdštejn - domnělé onléhací opevnění, Lemberk - domnělé obléhací opwevnění

Perštejn - obléhací opevnění

městské opevnění v Jablonném v Podještědí, zrušený kostel tamtéž

hrad u Všeměr, rozhledna u Lipna - Stezka korunami stromů, městské opevnění Českých Budějovic

Hradiště u Kaplice - hradiště a rozhledna, opevnění u Velešína, hradiště Chlum nad Malší, Branišovice a Doudleby

hrad a městské opevnění v Českém Krumlově a Rožmberku nad Vltavou

Karner ve Stonařově, hrad Rokštejn s obléhacím opevněním, brad a zámek Brtnice, hrad Kácov

Městské opevnění města Tábor, rozhledna Hýlačka, hrad Kotnov, Vrchotovy Janovice (nové fotky)

Hradec Králové (hrad, městské opevnění, hradiště, Velký Vřešťov hrad, hradiště, obléhací opevnění, Masarykova věž nezávislosti - rozhledna

Hrady Drábské Světničky, Hynšta a Staré Hrady, rozhledna Dneboh

hradiště? Chlum u Rakovníka

obléhací tábory v okolí hradu Konopiště a kostel sv.Baretoloměje v Ledcích

obléhací tábory v okolí hradu Konopiště

rozhledna Kovářka, možné hradiště Hroby, domnělé tvrziště Háj u Jiřetic

hradiště Kostelec nad Vltavou, Kozárovice, Zvíkovské Podhradí, Kučeř, Orlík I - Hradec

badatelská cesta na hrady Starý Světlov, Střílky, Šarovy, Sehrad (Engelsberk), hradiště Řetechov a barokní hřbitov ve Střílkách

badatelská cesta na hrad Kostomlaty a Štěpanovské hradiště

průzkum nadějných poloh na katastru Bratřínova s negativním zjištěním

badatelská cesta na opevnění u Klínce

cesta do Kroměříže na městské hradby a zámek

cesta na jedno nedávno identifikované hradiště ve Středočeském kraji

rozhledna na Sněžce

bádání nad Ostrovským klášterem - podle Davelské kroniky se na jednom z ostrohů mají nacházet pozůstatky obléhacích činností, terénním, mapovým průzkumem a rozborem písemných pramenů si dovoluji tuto vysoce nepravděpodobnou domněnku vyvrátit.

cesta na oppidum Závist, redutu v jeho předpolí a k restaurované informační tabuli v Dolních břežanech

poučná cesta na Pecoldovu bápenku

badatelská cesta na hrad Zvířetice

cesta na obléhací opevnění před hradem Stará Dubá

cesta na hrady: Boskovice, Boskovice starší hrad, zámek (přestavěný hrad) Kunštát a Malenovice

nejnovější pražská rozhledna Doubravka

výlet na rozhlednu Šibeniční vrch nad Horšovským Týnem a zaniklou kapli tamtéž

cesta na hradiště Věvrov I a Věvrov II, Podražnice, Březi u Meclova, Mašovice-Meclov

cesta do Hořic na jedno nové opevnění s negativním výsledkem, tvrziště Sukorady

cesta na domnělé opevnění Homolka nad Náchodem, do samotného Náchoda na hrad (zámek) a městské opevnění

cesta na Kuks a Braunův Betlém

cesta do Dvora Králové na městské opevnění

cesta na hrad Červená Hora a domnělé obléhací opevnění před ním, zcela zarostlý Rýzmburk odolal, ne však vedlejší vyhlídkový altán a blízká rozhledna Žernov

grafika
  grafika
grafika     grafika
  grafika

 

 

grafika
  grafika
  grafika
  grafika
grafika grafika