grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika
  grafika
grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika

POUŽITÁ LITERATURA - zatím neúplná, postupně budu doplňovat

Nápis NOVINKY na hlavní stránce je klikací (přestože to tak nevypadá) a pod ním je historie novinek od začátku roku 2007.

grafika grafika

Zde jsou sepsány nafocené objekty, které mám takzvaně "v šuplíku". Postupně je budu přidávat na stránky. Rád bych dodržoval tempo jednoho nového objektu za 2-3 dny. Badatelna - to je několik výsledků mé "badatelské" činnosti. A nakonec seznam nafocených objektů za poslední 2 měsíce. S krátkým popisem příslušného fotovýletu.

1-2 nové fotky neoznamuji
3 a více nových fotek uvádím (nové fotky)
3 a více nových fotek a pokud zároveň staré smažu uvádím (přefoceno)

grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika
grafika

Brzy přibude:

Hradiště: Jíloviště I - Kazín (nové fotky), Katovice, Klášter Hradiště nad Jizerou, Náchod I, Nové Město nad Metují II, Věvrov I, Věvrov II

Hrady a tvrze: Boskovice, Boskovice - starý hrad, Cornštejn, Děčín, Helfenburk (nové fotky), Holoubek, Lipnice, Lukov, Nový Hrad u Adamova - starý hrad, Nový Hrad u Adamova - nový hrad, Rabštejn (okr. Třebíč), Nejdek, Valdek, Výrov

Městské opevnění: Cornštejn - obléhací opevnění, Děčín - staré město, Kroměříž, Malý Blaník - zřícenina kaple (nové fotky), Nový Hrad u Adamova - obléhací opevnění, Opočno, Stará Dubá - obléhací opevnění, Šance u Komořan - opevnění, Zbořený Kostelec - obléhací opevnění (nové fotky)

Rozhledny: Házmburk, Sněžka - pošta

Jiné objekty: Kroměříž - zámek, Malý Blaník - zaniklá hájovna, Pecoldova vápenka, Vysoká - zřícenina kaple

 

Snad někdy přibude:

Hradiště: Orlík I (nutno přefotit), několik nově identifikovaných objektů ve Středočeském a Ústeckém kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektorem kovů)

Hrady a tvrze: Biskupský dvůr na Málé Straně (nutno dofotit), několik objektů na území České republiky (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektorem kovů)

Městské opevnění: Ostromeč - obléhací tábor

 

Publikační činnost:

Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k. ú. Obecnice) v Brdech

Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví

Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku

Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467)

Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka

Fenomén středů republiky

 

Badatelna:

V posledních letech se zaměřuji na vyhledávání objektů archeologické povahy v datech LLS (Lidar), mám přístup k datům po robustní filtraci, tedy datům, které jsou minimálně řádově kvalitnější než zpracovaná data publikovaná CUZK pomocí WMS vrstev, nebo internetových stránek DMR4 a DMR5. Objektů se mi podařilo nalézt již nepočítaně, z těch zajímavých jsou to především hradiště (10ks), archeologizované vrcholně středověké hrady a tvraze (cca 20ks), zaniklé středověké vesnice (5ks), patrně jedno zaniklé opevněné vrcholně středověké město, obléhací tábory a stanoviště (3ks) a několik vojenských objektů z raného novověku. Objekty vzdálené, případně mimo můj zájem (raně novověké opevnění, ZSV) předávám příslušným archeologům. Objekty, které jsou pro mě zajímavé se snažím zpracovat a společně s kolegy (archeology z NPU, z muzeí ap.) se snažíme po maximálním vytěžení informací (sondy, detektorový průzkum, fotogrametrie) publikovat.

V roce 2019 se dočkají publikace 3 nově objevené lokality ve středočeském kraji, na článku již intenzivně pracuji. Koncem roku dojde k publikování další nově objevené lokality, patrně pravěké. V roce 2019 se mi podařilo objevit již 3 pravěké hradiště, kromě jednoho jsou již potvrzeny v terénu a je předběžně dohodnut jejich výzkum a následná publikace. Další nově identifikované objekty budou zkoumány v následujících letech.

Výzkumy obléhacích opevnění by měli být završeny monografií na toto téma.

V roce 2018 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty dvou opevněných panských sídel (hradů) a jedné tvrze, jedné zaniklé středověké vsi a dvou pravděpodobně pravěkých hradišť. Publikace se některé dočjkají v roce 2019.

V roce 2017 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty tří zaniklých středověkých vesnic. U jedné se nachází i zaniklé opevněné panské sídlo. U dalšího objeveného vrcholně středověkého tvrziště již započala jeho dokumentace, včetně vytvoření detailního fotogrametrického modelu. Další tři opevněné, patrně vrcholně středověké objekty nutno ještě zdokumentovat.

Hrádek v poloze Na Šancích k.ú. Hrádek - S od Ledče nad Sázavou, který jsem objevil v roce 2006 byl v roce 2012 "znovuobjeven" pracovníky Muzea Vysočina a v roce 2016 publikován v Studia Archaeologica Brunensi 2016/1 (dříve jsem ho publikoval v Mapě s odborným obsahem "Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy"

V terénu jsme potvrdili mnou nově objevené hradiště pravěké hradiště na jižní Moravě a předsunuté opevnění jednoho moravského hradu. Předsunuté opevnění je již zaměřeno a počínáme s psaním článku. Nově objevené hradiště milerád předám moravských archeologům.

V roce 2016 jsem objevil dosud neidentifikované patrně pravěké hradiště ve Středočeském kraji. Druhé objevené hradiště již bylo známé místním archeologům, pouze nebylo nikdy publikováno.

Počátkem roku 2016 se mi podařilo objevit dosud neidentifikovanou zaniklou středověkou ves a jedno prozatím nedatované opevnění.

V průběhu roku 2015 se mi podařilo nalézt tři dosud neidentifikované opevněné objekty patrně vrcholného stěřdověku ve Středočeském kraji a jeden v kraji Vysočina. Dva z těchto objektů (zaniklý hrad a tvrziště již byly potvrzeny) A také jsme potvrdili nález jedné zaniklé středověké vsi, kterou jsem nalezl v roce 2014. Všechny tyto lokality budeme zaměřovat a publikovat po jejich průzkumu za pomoci archeologických metod. Před publikací budou také preventivně "vytěženy" pomocí detektoru kovů, aby případní amatérští detektoráři lokality co nejméně poškodili.

   

Poslední navštívená místa:

cesta do Kroměříže na městské hradby a zámek

cesta na jedno nedávno identifikované hradiště ve Středočeském kraji

rozhledna na Sněžce

bádání nad Ostrovským klášterem - podle Davelské kroniky se na jednom z ostrohů mají nacházet pozůstatky obléhacích činností, terénním, mapovým průzkumem a rozborem písemných pramenů si dovoluji tuto vysoce nepravděpodobnou domněnku vyvrátit.

cesta na oppidum Závist, redutu v jeho předpolí a k restaurované informační tabuli v Dolních břežanech

poučná cesta na Pecoldovu bápenku

badatelská cesta na hrad Zvířetice

cesta na obléhací opevnění před hradem Stará Dubá

cesta na hrady: Boskovice, Boskovice starší hrad, zámek (přestavěný hrad) Kunštát a Malenovice

nejnovější pražská rozhledna Doubravka

výlet na rozhlednu Šibeniční vrch nad Horšovským Týnem a zaniklou kapli tamtéž

cesta na hradiště Věvrov I a Věvrov II, Podražnice, Březi u Meclova, Mašovice-Meclov

cesta do Hořic na jedno nové opevnění s negativním výsledkem, tvrziště Sukorady

cesta na domnělé opevnění Homolka nad Náchodem, do samotného Náchoda na hrad(zámek) a městské opevnění

cesta na Kuks a Braunův Betlém

cesta do Dvora Královéna městské opevnění

cesta na hrad Červená Hora a domnělé obléhací opevnění před ním, zcela zarostlý Rýzmburk odolal, ne však vedlejší vyhlídkový altán a blízká rozhledna Žernov

hradiště na k.ú. Zlončice a vrcholně středověký hrádek nad Dřínovem

účast na konferenci Počítačová podpora v archeologii

další cesta na předsunutou baštu, obléhací tábor u Českého Šternberka a na Sázavský klášter

další cesta na předsunutou baštu, obléhací tábor a hrad Český Šternberk

cesta na dvě nově objevené vrcholně středověké tvrziště ve Středočeském kraji

nové fotky na hradiště Chloumek

předsunutá bašta a obléhací tábor před hradem Český Šternberk

cesta na tvrziště v Praze Dubči a na výšinné sídliště na stejném katastru

výlet na Dívčí hrady a hrad Děvín, fotografie Děvína ale nevyšly, kvůli poruše SD karty

cesta na Cornštejn a jeho obléhací tábory a na Palliardiho hradiště - k.ú. Vysočany u Znojma

cesta na domnělé opevněné sídlo u Libčic na vrchu Přeslánka

pokračování cesty na Starý a Nový hrad u Adamova a pevnůstek v jeho předpolí a poté ke kostelu sv.Kateřiny ve sjenojmenné obci a nakonec prohlídka západního portálu basiliky Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta Coeli

cesta na hrad Lukov a na jeho domnělé obléhací opevnění (předsunutou baštu) a poté kostel na místě domnělého hradu v Hulíně

cesta na hrady Týřov a Libštejn

zaniklý hrad v Týně nad Vltavou a poté na objekty vydávané za hradiště na katastrech: Všemyslice I, Všemyslice II, Týn nad Vltavou, Nuzice, Bežerovice, Albrechtice nad Vltavou

městské opevnění v Prachaticích, rozhledna Libín, zřícenina hradu Osule a Kuglvajt a ruiny kláštera v Kuklově (hradiště Kuklov bylo na focení příliš zarostlé vegetací)

čtyřúhelníkovité valy v Hradišti u Malovic, hradiště Velký Hrádeček u Třebanic a poté na těžce zkoušené hradiště v Netolicích

městské opevnění ve Vodňanech, hradiště Hrad u Skočic

hradiště Litoradice a hradiště? Vitín

cesta na hradiště Boudy

grafika
  grafika
grafika     grafika
  grafika

 

 

grafika
  grafika
  grafika
  grafika
grafika grafika