mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Bechyně

GPS: 49°17'43.099"N, 14°28'6.860"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14208/3-4660Bechyně

Nad řekou Lužnicí na mohutném ostrohu se rozkládá opevněné město Bechyně. Na jeho místě dříve stálo raně středověké hradiště, známé však pouze z písemných pramenů. V cípu ostrohu byl v 2.polovině 13.století vystavěn hrad. V roce 1281 došlo k výstavbě minoritského kláštera.

Město se poprvé uvádí v roce 1323, kdy z příkazu Jana Lucemburského došlo k výstavbě městského opevnění. Zděné hradby vznikly až v době poděbradské. V letech 1477–1530 drželi Bechyni opětovně Šternberkové, kteří vybudovali rozsáhlé pozdně gotické opevnění s dělovými baštami. Nové opevnění, navazovalo na opevnění hradu. Vstup do města zajišťovaly dvě brány, ke kterým přibyly dvě fortny.

Část hlavní hradby přepažující ostroh na přístupové straně dosud stojí, stejně tak i některé bašty. Hradba se dochovala převážně ve dvorech mezi domy. Úseky hradby lze pozorovat i na západním a východním obvodu města. Obě brány byly zbořeny v 19.století.


Fotogalerie

grafikaBechyne grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika