mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Beroun

GPS: 49°57'50.233"N, 14°4'23.669"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15384/2-285Beroun

Na místě několika osad bylo v 2.polovině 13.století založeno město Beroun. První zmínka o Běrouně jako městě je v listině Přemysla Otakara II datované k roku 1265. Město se příliš neuchytilo, ale bylo obnoveno na konci 13.století na popud Václava II.

Nejstarší opevnění vznikalo od konce 13.století do první poloviny 14.století. Město získalo tvar téměř pravidelného čtverce. Přístup zajišťovaly dvě brány a dvě fortny. Hradby byly šest až devět metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno 37 hranolových, dovnitř otevřených bašt v pravidelných rozestupech. Hlavní hradbu doplňoval až 10m široký parkán, před kterým probíhal vodní příkop s vnějším náspem. Posléze bylo opevněno i Berounské předměstí. Roku 1421 bylo město dobyto husity. V průběhu 15. a 16.století bylo opevnění modernizováno a doplněno o předsunuté bašty.

V průběhu 18. a 19.století byly k vnitřní straně hradební zdi přistavovány domky, některé využily i vnitřní prostor bašt. Dodnes se dochovaly obě brány (Pražská téměř v původní podobě a Plzeňská, která byla barokně upravena), dlouhé úseky hradeb s baštami a část hradebního příkopu. Od roku 1994 je hradební opevnění opravováno, zejména jižní, východní a téměř celá západní část i obě brány.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika