mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Město Brno, Staré Brno

GPS: 49°11'42.154"N, 16°36'29.606"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26220/7-208Brno

Město bylo opevněno již v 1.třetině 13.století. Skrz obvodovou hradbu vedlo pět bran, kromě jediné se žádná do dnešních dnů nedochovala. Hradba oválného půdorysu byla vybudována z lomového kamene. Výška hradby přesahovala 10m a šířka činila 1,6-2,3m. Stále ještě ve 13.století byla před hlavní hradbu předložena parkánová hradba. Po přeložení potoka bylo možno napájet části příkopů. V průběhu 14.století bylo opevněné zdokonalováno. Hlavní hradbu zpevnilo na 50 věží, které stály ve zhruba 40m rozestupech. Věžemi byl zpevněn i parkán. V roce 1486 byl do městského opevnění začleněn i augustiniánský klášter na severu města. V 16.století bylo opevnění zmodernizováno, před brány byly předsunuty půlkruhové barbakány a opravenou hlavní hradbu zasílilo 43 věží. V parkánu bylo dostavěno dalších 12 věží. Po období klidu v 2.polovině 16.století se po roce 1593 začalo opevnění opět opravovat a vylepšovat.

Velmi výrazné přestavby se opevnění dočkalo po třicetileté válce. Z města se stala bastionová pevnost se šesti branami. Hrad Špilberk byl přestavěn na citadelu celého opevnění. Celá pevnost byla zdokonalena v 18.století a celkový počet bran se zvýšil na jedenáct. Jediná dodneška dochovaná brána zvaná Měnínská stojí na západní straně městského jádra, nahradila starší stejnojmennou bránu, která stála nedaleko. Bránu doplňoval barbakán, který byl zbořen při přestavbě opevnění na barokní pevnost v 17.století. Brána nebyla zbořena, protože komunikační tah byl přeložen o kus vedle. Brána po snížení o jedno patro začala sloužit jako obytný dům.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika