mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Budyně nad Ohří

GPS: 50°24'17.588"N, 14°7'36.537"E


částečně Kulturní památkou (věž)

Číslo rejstříku ÚSKP: 27338/5-1965Budyně nad Ohří

O Budyni, jakožto o královském městě, můžeme mluvit zhruba kolem roku 1270. Městské opevnění vznikalo ve 13. a 14.století.

Do města vedly celkem čtyři brány a jedna fortna. Nad branami čněly vysoké věže, které byly později sneseny. Brány byly zbořeny mezi léty 1759 (pruský vpád) a 1839. Městské opevnění navazovalo na čelo hradební zdi vodního hradu. Prostor v okolí napojení hradeb byl kontrolován z nárožních bašt hradu. Do dnešních dob dochovaná gotická dispozice města se zbytky opevnění pochází ze 14. a 15.století. Nejzachovalejší částí je věž v severovýchodním cípu opevnění. Od ní vybíhají hradby k západu a jihu a střídavě mizí a objevují se v městské zástavbě. V mnohých zídkách ve městě jsou druhotně využity kameny z původních hradem. Na východní a částečně jižní straně jsou zaznamenatelné pozůstatky příkopů, v podobě terénních hran. Na základě starého vyobrazení ohradní zdi kostela s cimbuřím lze předpokládat, že kostel na náměstí měl vlastní opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika