mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Katastrální území: Domažlice

GPS: 49°26'25.013"N, 12°55'47.298"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24823/4-2291Domažlice

Na počátku 60.let 13.století se Domažlice stávají královským městem a brzy poté se začaly stavět i hradby. Po jejich dostavění se vstupovalo do města pomocí tří bran a jedné fortny. Do dnešní doby se dochovala tzv. Dolní brána na východním konci náměstí Míru. Další dochovanou částí opevnění je Jižní branka, postavená zřejmě při pozdněgotických úpravách. Hlavní městská zeď byla chráněna systémem 22 vysokých polokruhových bašt, vnější nízká hradba byla pak zesílena baštami kruhovými. Do celého tohoto systému byl začleněn "Chodský hrad" se dvěma kulatými věžemi a vlastním opevněním. Nejzachovalejší zbytek hradeb se nachází v blízkosti Jižní branky, Chodského hradu, Dolejší brány a ve Steidlově parčíku. Neoddělitelnou součástí domažlického městského opevnění byl i umělý zavodňovací kanál.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika