mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem

GPS: 50°25'54.216"N, 15°48'50.038"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33708/6-3507Dvůr Králové

Nejstarším doloženou zmínkou o Dvoře je dokument z roku 1260, další dochovaný je z roku 1270. Město bylo patrně královského založení a bylo jedním z nejmenších takových měst. Od západu a jihu jej lemovalo Labe s mlýnským náhonem, od východu pak Hartský potok. Město o vnitřní výměře asi 6,5ha mělo oválný tvar, ze kterého na severu vystupoval výčnělek s kostelem.

Nejstarší forma opevnění vznikla snad již ve 2.polovině 13.století. Do města vedly 4 brány (Dolní a Horní, Hradišťská a Šindelářská) které doplňovala jedna, nebo dvě fortny. Všechny brány měly jednotnou formu s válcovou, či hranolovou věží, která flankovala vlastní vjezd. Opevnění se skládalo z 1,3m tlusté hradby bez parkánu, kterou zpevňovaly velmi hustě postavené hranolové a půlválcové věže (12-15m rozestup). Samotná hradba dosahovala výšky 6-8m a v některých částech ji završoval ochoz a cimbuří. Před hradbou probíhal z větší části zavodněný příkop s vnějším náspem. Po nějakém čase byl před Hradišťskou bránou vystavěn barbakán. V roce 1345 část města vyhořela, roku 1421 bylo dobyto pražany, v roce 1423 pak Žižkou. Další dobytí a vypálení města proběhlo roku 1450.

Do dnešních dnů se z opevnění dochovaly části hradem podél západní strany, jeden delší úsek na jihu a několik úseků na severovýchodní straně. Z bašt se dochovaly čtyři půlválcové a jedna hranolová. Nejvýraznější části opevnění je ale část hradby u kostela s dochovaným cimbuřím, které má ve stínkách umístěné střílny a především Šindelářská věž, která střežila vedlejší bránu v severní části města.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika