mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Klapý

GPS: 50°25'57.021"N, 14°1'1.812"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15718/5-2087Házmburk - Podhradín

Na spočinku svahu jihozápadně pod hradem Hazmburkem se dochovaly zbytky opevnění podhradního městečka Podhradín (dnes se zde říká Městečko).

Severní stranu vymezuje svah končící u skalního hřebenu a jehož vyšší západní části byl vybudován hrad. Východní, jižní a jižní část západní strany spočinku svahu vymezuje terasa terénu, na níž byla zbudována hradba. Celá plocha mírně přesahuje 3ha. Na severní straně se pod svahem nachází systém teras, opevnění zde nebylo potřebné. Západní strana vychází od skalního hřebene a končí v jihovýchodním nároží, kde se nachází vstup. Terénní úpravy přístupu do městečka jsou viditelné až k přístupové cestě na hrad. Hradba se podél této strany dochovala především v jižní části ve formě z hrany vystupující nevysoké zdi. Lépe je dochována v jižní části, kde je patrná v celé délce. Poté se obloukovitě zalamuje v tupém úhlu k severozápadu. Nabývá výšky až 7m a jsou na ní dobře patrné technologické spáry. V severní části svého průběhu opevňuje nejlépe přístupnou stranu celého městečka. Na vnější straně se zde nachází dlouhá terénní deprese, vykládaná jako pozůstatek úvozu. Spíše se však jedná o příkop, který zvyšoval obranyschopnost této strany. Hradba končí v u obdélné bašty v nejsevernějším místě celého městečka. Další dvě bašty zesilovaly hradbu na jižní a východní straně. Součástí městečka byl i kostel sv.Mikuláše.

Městečko bylo vybudováno patrně po vypálení Libochovic husity v roce 1424, jako náhrada za těžko hájitelné Libochovice. Roku 1431 byly hrad i městečko dobyty orebity a poté se městské osídlení navrátilo do míst původních Libochovic. Hrad byl po husitských válkách obnoven, městečko však svůj význam ztratilo a nikdy již zpět nezískalo. Roku 1468 byl hrad vypálen a již nikdy nebyl obnoven. Městečko se jako pusté připomíná ještě v roce 1550.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika