mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Hradec Králové

GPS: 50°12'33.108"N, 15°49'56.834"E


Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 39700/6-423 a 30097/6-576Hradec Králové

Ze slovanského hradiště se v 13.století vyvinulo město. Jako královské je poprvé připomínáno roku 1225. Městské opevnění bylo postaveno ve středověku a posléze se Hradec Králové změnil v bastionovou pevnost (postavena v letech 1766-89).

Středověké opevnění z přelomu 13. a 14.století sestávalo z hranolovitých věžovitých hradeb a parkánové zdi, která tvořila vnější pás opevnění. Parkánová zeď byla zesílena půlválcovými baštami. Vstup zajišťovaly dvě brány a dvě fortny. Dodneška se dochovala Rybářská fortna v pozdější empírové úpravě a hradebních zdí na severní a jižní straně města. Z pevnostvní fáze opevnění se ze tří bran dochovala jen část Slezské brány. Jádrem pevnostního opevnění bylo osm velkých bastionů a stejný počet předsunutých ravelinů.

Po zrušení pevnosti 1884 došlo k bourání pevnostních systémů a do dnešních časů se z nich mnoho nedochovalo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika