mapa

Kraj: Západočeský
Okres: Cheb
Katastrální území: Cheb

GPS: 50°4'58.283"N, 12°21'54.739"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16667/4-3637Cheb

V historickém jádře města Cheb se dodnes dochovaly části jeho středověkého a barokního městského opevnění. Město zaujalo vyvýšené místo nad pravým břehem Ohře. Původně zde stálo raně středověké hradiště, na jehož akropoli byla později postavena románská falc.

Městské opevnění bylo budováno od 13.století. Vstup zajišťovaly tři brány, před vnější hradbou probíhal příkop. Hradby zesilovala soustava bašt. Postupně přibývaly další brány a město se rozšiřovalo. Ve 2.polovině 13.století vznikly 3 předměstí, která bylá dostavěna do poloviny 14.století. Nová hradební linie je zčásti zajistila v podobě zhruba 400m vzdáleného nového hradebního okruhu. Tato linie nedosahovala kvalit vnitřní fortifikace, sestávala pouze z hradby, zesílené baštami a vnějšího příkopu. Po husitských válkách došlo k novému rozšíření a zesílení městských hradeb, zejména vnějšího opevnění. Ve 2.polovině 15.století po velkém požáru při kterém byly poškozeny i hradby došlo k dalšímu posilování fortifikace. Za třicetileté války si Cheb naplno prošel válečnými útrapami. V roce 1631 byl dobyt saským vojskem, rok poté jej získal Albrecht z Valdštejna, v roce 1647 město obsadili Švédové a zůstali zde až do konce války.

Po jejím skončení bylo již v roce 1652 započato s přeměnou města na bastionovou pevnost. Převážná většina přestavby proběhla v letech 1673 - 99, dokončena však byla až roku 1740. V opevnění byly vybudovány kasematy, jejichž střechu tvoří hlinitý násep tlumící dopady dělostřeleckých granátů. Původní středověké hradby se všemi věžemi zůstaly zachovány a nová hradební linie je obepnula. Koncept jejich doplnění bastionovým opevněním byl v době dokončení přestavby již překonaný. Nedlouho poté v roce 1742 byla pevnost po čtrnáctidenním obléhání dobyta. Za napoleonských válek byl status pevnosti zrušen a od roku 1808 bylo městské opevnění bořeno. Do konce 19. století byly postupně zbourány téměř všechny brány a přilehlé věže. Na místech bývalých hradebních příkopů a vnějšího opevnění vznikly tři nové, pravidelné okružní ulice.

Do dnešních dnů se dochovalo opevnění pochází převážně z barokního období. Největší část se zachovala na západním okraji ve svahu nad řekou. Pod hradem stojí Písečná brána, kousek vedle také zrekonstruovaná a zpřístupněná středověká Mlýnská věž. Další dochované části se nacházejí v okolí Kasárního náměstí, v zahradě bývalého františkánského kláštera a na severní straně nad řekou. V jihozápadním dochovaném bastionu se nachází archeologická expozice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika