mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Jičín

GPS: 50°26'12.831"N, 15°21'5.870"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30932/6-1070Jičín

První zmínka o městě pochází z roku 1293, vlastníkem města byl král.

První opevnění okolo města bylo vybudováno ve 14.století. Jednalo se jen o jednoduché opevnění, které bylo zbudováno patrně jako dřevěná hradba na kamenné podezdívce. Hradbu doplňoval na vnější straně hluboký příkop. V 15.století vznikl i druhý pás opevnění s vnějším příkopem.

Za Trčků z Lípy došlo k přestavění města i jeho opevnění. Opevnění sestávalo ze dvou obranných linií. Materiálem pro hradby byly velké pískovcové kvádry. Z vnitřní strany lemovala přes 5m vysokou hradbu úzká ulička, na vnější straně stál parkán, jehož vnější zeď byla nižší než hlavní hradba. Před parkánem probíhal příkop. Nejlépe se dochovaly části vnitřní hradební linie na východní straně a částečně na severozápadní a jižní straně města. Bašty jsou dochovány za domem čp.85 a z části za domem čp.103. Hrádek nad Cidlinou ležel již vně městského opevnění. Na místě starší Hradecké brány byla mezi lety 1568 - 78 postavena vysoká brána, dnes zvaná Valdická, která se dochovala dodnes. Další dvě(tři?) brány, které strážily vstup do města od severu, resp. jihozápadu byly zbořeny v 19.století. Vstup do vnitřního města zajišťovaly také dvě fortny.

Za Valdštejna byly hradby přestavovány, patrně okolo roku 1632. Při této barokní přestavbě bylo použito smíšené zdivo. Barokní hradby jsou dochovány jižně od Valdické brány, na východě a jihu ohraničují zámeckou zahradu. Zde se dochovala i bašta, druhá bašta je dochována na jihozápadě za domem čp.12. Po požáru roku 1768 byla Valdická věž zvýšena o třetí patro s bytem věžného a ochozem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika