mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Josefov u Jaroměře

GPS: 50°20'19.694"N, 15°55'49.702"E


Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 17691/6-1692, 25897/6-1683 a 30086/6-1671Josefov - pevnost

Pevnost byla postavena v letech 1780 až 1789 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Projekt pevnosti zpracoval francouzský inženýr v habsburských službách generál Duhamel de Querlonde, podle francouzských fortifikačních doktrín 18.století a stavbu zpočátku také řídil. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství. V případě obležení ji mělo bránit až 12000 vojáků.

Pevnost byla od počátku stavěna jako město, proto je též významným urbanistickým celkem s pravoúhlou uliční sítí a domovní zástavbou. Hlavní vojenské budovy nesou rysy empirového slohu. Dominantou Josefova je posádkový kostel a jeho zdaleka viditelná věž. Obrana a opevnění Josefovské pevnosti spočívala v mohutných bastionových hradbách, palebné síle pevnostního dělostřelectva, inundačních kotlinách a především rozsáhlým podzemním systémem. Po zrušení pevnosti v roce 1888 se však hradby staly lákavým zdrojem stavebního materiálu. Město se navíc chtělo zbavit hradebního sevření, a tak likvidačnímu úsilí padly za oběť nejen všechny čtyři pevnostní brány, ale i další hradební objekty. Přesto hlavní hradební val zůstal zachován.

Vnitřní zástavba pevnostního města a jeho obranná zařízení jsou zachovány v poměrně velkém rozsahu. Josefov se stal v roce 1948 součástí města Jaroměře. V roce 1971 byl prohlášen městskou památkovou rezervací. Svým charakterem je plně srovnatelný s Terezínem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika