mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Katastrální území: Kadaň

GPS: 50°22'35.248"N, 13°16'15.516"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45005/5-1697Kadaň

Na pravém břehu Ohře v podkrušnohoří leží město Kadaň s dobře dochovanými částmi městského opevnění.

Ve 12.století zde stála tržní osada, která byla roku 1186 darována johanitům. Město založil Přemysl Otakar II. roku 1259. Nedlouho poté bylo započato s výstavbou městského opevnění, do něhož byl v nejchráněnější poloze na skále nad Ohří začleněn i hrad. Nejstarší městské opevnění sestávalo pouze z kamenné zdi. Ve 14.století bylo zdokonaleno výstavbou polookrouhlých bašt a vybaveno parkánovou hradbou. Do města vedly čtyři brány. Kromě bran se zde dodnes nalézá tzv. Katovská fortna. Za husitských válek byla Kadaň dvakrát dobyta husity, v roce 1420 a v roce 1427. Brzy po nich bylo opevnění zdokonaleno pro obranu před dělostřelectvem, následující zdokonalení obranného systému spočívalo především v zajištění bran pomocí předbraní a barbakánů. Před parkánem byla vybudována další hradba. Další fortna byla roku 1467 zbudována v hradním parkánu. Předměstí získaly lehčí opevněním s šesti branami.

Po třicetileté válce význam opevnění opadl a postupně bylo zastavováno. Od 30.let 19.století bylo opevnění bořeno.

Z bran se tak do dnešních dnů dochovala pouze Mikulovická (též Svatá), která byla v letech 1877 – 78 opravována. Dále se dochoval barbakán Žatecké (Pražské) brány a fortny Katovská a „hradní“. Z hradeb se zachoval úsek od hradu na východ a téměř podél celé východní strany, včetně několika bašt, které jsou dnes obývány. Část hradeb opravených v 70. – 90.letech 20.století je dnes zpřístupněných.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika