mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Klatovy

GPS: 49°23'42.722"N, 13°17'36.278"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35923/4-2644Klatovy

Město bylo založeno ve 2.polovině 13.století Přemyslem Otakarem II. na místě starší vsi. Po založení města se začalo budovat městské opevnění. Postupem času bylo stále zdokonalováno, nejvíce v 15.století.

Do města vedly tři brány a dvě branky. Před vnější hradební zdí probíhal široký příkop. Vnějších hradby s ochozy byly zesíleny 15-ti okrouhlými baštami a před hradbou probíhal hlavní příkop. Vnitřní hradby o výšce až 12m zpevňovalo 12 kruhových a 12 čtvercových bašt. Součástí opevnění se stala i 82m vysoká Černá věž s 3m širokým zdivem. Byla postavena v letech 1547–57. Plnila funkci obrannou, ale i reprezentativní. Značné poškození hradeb i města přinesla třicetiletá válka. Nejlépe se opevnění zachovalo na východní a severozápadní straně vnitřního města. Části hradeb se dochovaly na jižní a s baštami na jihozápadní straně. Počátkem 19.století se bourala značná část hradeb, před polovinou 19.století byly zbořeny brány a zasypány příkopy. V roce 1843–45 byl založen městský park, ve kterém se dodnes dochovaly části opevnění a věž zvaná Okrouhlice s portálem, který ústil na ochoz vnitřní hradby. Za děkanským kostelem se dochovala čtverhranná bašta, která sloužila i jako kostnice. Při ničivé vichřici v roce 1870 byla smetena báň Černé věže a ta byla následně opravena do dnešní podoby. V roce 1972 byly hradby rekonstruovány a bašta Okrouhlice byla zastřešena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika