mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kolín

GPS: 50°1'41.279"N, 15°12'4.403"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31870/2-739Kolín

V místech staršího osídlení, snad i raně středověkého opevněného sídla, založil v 2.polovině 13.století Přemysl Otakar II. královské město. Raně středověké (hypoteticky lze uvažovat i o jeho opevnění) sídlo stálo patrně v prostoru dnešního Kostelního návrší, tedy nejvyšším bodě Kolína. Město bylo lokováno na toto návrší a do prostoru severně od něj, směrem k Labi.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1261, z logiky zápisu vyplívá, že město již stálo. Pravidelný šachovnicový půdorys města s velkým náměstím chránila od počátku soustava hlavní hradby, parkánu, parkánové hradby, a příkopu s vnějším valem. Dvojitá hradba vedla okolo celého města s výjimkou strany nad řekou. Tam stačila pouze jediná hradební zeď. Z roku 1278 pochází zápis Přemysla Otakara II., kde se píše, že příkop má být obezděn z obou stran a aby hlavní i parkánová hradba byla dostatečně široká. Již v té době byly do hradby zakomponovány okrouhlé velké bašty. Do města vedly čtyři hlavní brány, k roku 1376 jsou doloženy jejich názvy: Pražská/Klášterní, Kouřimská, Labská a Čáslavská. Roku 1412 bylo městské opevnění doplněno stavbou věže u Zálabského mlýna. V roce 1416 město po žhářském útoku vyhořelo. Na počátku husitských bouří bylo město na straně královské, po příchodu pražských vojsk v roce 1421 se město poddalo. V roce 1427 bylo město obléháno vojskem Prokopa Holého a opět se poddalo. V 2.polovině 15.století byl v cípu městského opevnění, v místech staršího kláštera, postaven hrad. Koncem 15.století byla zbudována nová brána a snad i věž Práchovna na druhé straně Labe.

Do dnešních dnů se z opevnění dochovaly poměrně dlouhé úseky hlavní i parkánové hradby, porůznu po obvodě města. Dochovány jsou i některé bašty a na západní straně i část příkopu. V nejlépe dochovaném úseku u kostela sv.Bartoloměje je v hradební zdi vidět zazděná branka. Dochovala se i věž Práchovna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika