Kolová

Hradiště, městiště a nevelké pozůstatky hradu se nacházejí na ostrohu nad soutokem Malé a Velké Libavy. Údolí potoků ohraničují ostroh z jižní, západní a severní strany.

Na ploše hradiště byla v 1.třetině 13.století provedena lokace města, patrně pokus o založení Kynšperka na základě dochované informace o privilegiu Václava I. pro klášter premonstrátek. Provizorně bylo využito jeho vnější opevnění. Z tohoto pokusu, který patrně netrval příliš dlouho, na hradišti zůstalo 15 pravidelně rozmístěných terénních depresí. Jedna z nich byla archeologicky prozkoumána a vyšlo najevo, že se jedná o pozůstatek požárem zaniklé zemnice. Nálezový fond je nápadně chudý, z čehož lze usuzovat na krátké trvání zdejšího osídlení. Zemnice byly stavěny podél cesty, která směřuje směrem k cípu ostrohu.

V samotném cípu byl do hradiště vložen opevněný objekt, patrně hrad. Snad se tak stalo spolu se zakládaným městem. Objekt vymezuje příkop s vnějším valem. Za příkopem se nachází vyvýšené místo a za ním lámáním kamene těžce poškozená plocha samého hradu. Zdá se, že stejně jako město, nebyl ani hrad dokončen.

mapa  

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Libavské Údolí

GPS: Akropole: 50°7'19.567"N 12°33'10.354"E
Vnější opevnění: 50°7'14.855"N 12°33'20.628"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kolová
Starý Zámek
Hradiště
Kager

 

------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45065/4-658


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika