mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kouřim

GPS: 50°0'12.627"N, 14°58'36.721"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20788/2-810

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 185Kouřim

První jednoznačný doklad o městě je z roku 1261. První opevnění zaručeně stálo v 70.letech 13.století.

Přístup zajišťovaly čtyři brány a jedna fortna. Vnitřní hradby s plnými věžemi byly doplněny vnějšími hradbami. Hlavní hradba má tloušťku asi 1,5m a byla zakončena ochozem s cimbuřím. Parkán mezi hradbami spolu s polokruhovými pozdně gotickými baštami byly postaveny ve 2.polovině 15.století a dosahuje asi 10m šířky. Parkánová hradby byla 1m široká a zpevňovaly jí bašty různých typů, které vstupovaly do příkopu. Před vnější zdí byl ještě 10m široký příkop, na který navazoval mohutný val. Val se nejlépe dochoval v úseku mezi Pražskou a bývalo Olešskou bránou. Nad svahem ke Kouřimce za příkopem val neprobíhal. Z bran se dodneška dochovala pouze brána Pražská, ostatní byly zbourány v 19.století. Pražská brána má čtvercový půdorys, je průjezdní a byla zapojena do hlavní hradby. Z hradeb se zachovaly dlouhé úseky na severovýchodní, severní a západní straně. Jejich délka činí 1250m a patří k nejdelším zachovaným městským opevněním v Čechách.

Městské opevnění bylo v roce 1995 prohlášeno za národní kulturní památku, jedná se tak o naše jediné městské opevnění s touto nejvyšší formou památkové ochrany.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika