mapa

Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Katastrální území: Kroměříž

GPS: 49°17'55.479"N, 17°23'35.508"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17895/7-6009Kroměříž

Již v 1.čtvrtině 12.století se v místě dnešní Kroměříže nacházel biskupský dvorec, vedle se rozkládala trhová ves. Koncem 50.let 13.století byla ves povýšena na město. Opevnění je doložené k roku 1290, tehdy ale nebylo zcela dostavěné. Město i s jeho opevněné se rozvíjelo po celé 14.století. V roce 1423 bylo dobyto husity a ještě před polovinou 15.století byly hradby patrně výrazně přestavěny. Při dobývání vojskem Jiřího z Poděbrad se již město ubránilo. V 1.polovině 16.století byly městské hradby zesíleny rondelovým opevněním.

Nejvýraznější dochovanou částí městského opevnění je tzv. Mlýnská brána. Ta byla jednou z celkem tří velkých bran, které vedly do města, menší branka se ještě nacházela na jihovýchodě. Vrcholně středověké opevnění sestávalo z jediné, ovšem velmi vysoké hradby, která se dochovala v dlouhých úsecích po obvodě města. Hradba dosahuje šířky 2m a výšky zhruba 8m. Z vnitřní strany se nachází ochoz a v předprsni jsou ve 2,5m rozestupech rozmístěné střílny. Úplně nahoře jsou hradby zakončeny pultovou stříškou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika