mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Kynšperk nad Ohří

GPS: 50°7'10.684"N, 12°31'45.954"E


Kulturní památka (brána)

Číslo rejstříku ÚSKP: 15740/4-653

 

Kulturní památka (hřbitov)

Číslo rejstříku ÚSKP: 23612/4-655

 Kynšperk nad Ohří

První zmínka o městě je privilegium krále Václava I. z roku 1232. Zdá se že v té době proběhlo nezdařené založení města (tržní osady) na blízké ostrožně zvané Kolová. Následně snad došlo k přeložení města na výraznou výšinu na pravém břehu Ohře (zde snad již stála nevelká osada). Zde se již město uchytilo. Starší předpoklad, že městu předcházelo slovanské hradiště vyvrátil archeologický výzkum.

Město bylo na základě povolení z roku 1364 opevněno palisádovou hradbou s vnějším příkopem. V 2.polovině 15.století bylo město i zdejší hrad dobyto. Teprve v roce 1537 získal Kynšperk právo postavit kamenné opevnění.

Většina z těchto hradeb byla rozebrána v 1.polovině 19.století. Nejlépe se dochovala brána na jižní straně města, v dnešní Dlouhé ulici. Pochází v 16.století. Další pozůstatky opevnění jsou patrné mezi ulicemi Dlouhá a Zámečnická. Dobře patrné jsou valy a příkopy na židovském hřbitově. Zde hradba vybíhala od hradu a sledovala hranu nad nivou Ohře. Dnes je zde patrný val po vnitřní hradbě, příkop a val po parkánové hradbě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika