mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Litoměřice

GPS: 50°32'3.151"N, 14°7'53.223"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46475/5-4742Litoměřice

Královské město bylo založeno mezi léty 1228-34 v těsné blízkosti staršího hradiště, které bylo v 11. a 12.století centrem širokého okolí. V roce 1257 již stály městské hradby.

Nejdříve byla opevněna jen malá část dnešní rozlohy a až po polovině 14.století, při rozšíření města, se opevněný areál zvětšil východním směrem. Před hlavní hradbu byla po roce 1513 předsunuta parkánová hradba s mohutnými podkovovitými dělostřeleckými baštami. Do systému opevnění byl začleněn i hrad. Ze zřejmě tří původních bran se po rozšíření udržela jen jediná a ta byla doplněna čtyřmi novými. Do dnešních časů se narozdíl od hradeb brány nedochovaly. Hradeb se dochovalo zhruba 1800m. Nejlépe se zachovala severozápadní část opevnění a hradby v oblasti zvané Parkán. Jedna z dochovaných bašt na východě sloužila od počátku 18.století jako vězeňská kaple a dnes slouží jako restaurace, jiná byla přestavěna na obytný dům. Výrazných přestaveb se opevnění dočkalo za třicetileté války. Před starším opevněním u kostela sv.Vavřince byl vysunut bastion, bastionové lomení měly i nároží hradeb. Na Dómském pahorku měla být vybudována citadela, ale kvůli nedostatku vodních zdrojů bylo od její stavby upuštěno. Dalších úprav se opevnění dočkalo v roce 1741, o rok později byl před hradbou vybudován nový val.

Ve 2.polovině 19.století došlo k rozsáhlým demolicím starých hradeb.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika