mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Litomyšl

GPS: 49°52'11.756"N, 16°18'41.735"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22602/6-4221Litomyšl

První zmínka o Litomyšli pochází již z Kosmovy kroniky, kde se Litomyšl uvádí jako pomezní slavníkovské hradiště. Tato lokalita bývá někdy spojována s nedalekým hradištěm na katastru Benátek, přes absenci archeologických nálezů, však nelze s jistotou odmítnout ani návrší s pozdějším hradem.

Roku 1259 potvrzuje Přemysl Otakar II. práva stejná, kterými disponuje v té době Hradec Králové. Roku 1351 získává Litomyšl (biskup Litomyšlský) práva na vybírání cla, získané prostředky se mají užít na výstavbu městského opevnění. Opevněno bylo tzv. Dolní město. Po roce 1486 bylo opevnění opravováno a po výstavbě tzv. Nového města, bylo opevnění rozšířeno i okolo něj. Hradby navazovaly na opevnění hrady a zpevňovaly je věže a bašty. Na východní straně byly doplněny valem a využita byla i říčka Loučná. Na jižní straně, v uličce vedoucí z náměstí stála tzv. Česká brána, přestavěná roku 1536 a zbořená v 19.století. Před bránou probíhal příkop, jehož pozůstatkem je výrazné snížení za dnešní Nerudovou ulicí. V severním výjezdu z náměstí stála tzv. Německá brána, další průchody hradbou byly pouze malé branky, jedna stála v dnešní Ropkově ulici. Velká část hradem a bran byla zbořena v průběhu 19.století.

Do dnešních dnů se dochovala značně zkomolená část hradeb kolem klášterní a děkanské zahrady, včetně drobné bašty. Nejvýraznějším pozůstatkem hradeb je dodnes stojící věž zvaná Červená, která stojí poblíž zámku. Jedná se o čtverhrannou vysokou věž s dodnes dochovaným otiskem hradební zdi na jihovýchodní straně


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika