mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Louny

GPS: 50°21'26.215"N, 13°47'48.855"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43701/5-1005Louny

Původní opevnění z doby po založení města v 60.letech 13.století zaniklo téměř beze stopy.

Do vnitřního města vedly dvě brány a postupně čtyři fortny. Část hradeb na severní straně pochází z 15.století, rozhodující však byla přestavba městské fortifikace na počátku 16.století. Tehdy vznikl vnější hradební okruh s půlkruhovými baštami. Z opevnění se dochovala západní část hradeb s baštami a Žateckou branou a také pozdně gotické hradby na severní straně města směrem k řece Ohři. Dále pak jsou části hradeb patrné v zadních prostorách domů v České ulici i s parkánovým příkopem v ulici Na Valech. Místy jsou ve zdivu naznačeny i půdorysy hranolovitých bašt. Hranolová věž a několik půlkruhových bašt je patrná spolu s renesančním městským znakem na severní straně města. Žatecká brána z poloviny 15.století nahradila bránu původní a její dnešní podoba je výsledkem silně puristické nezdařené úpravy z let 1995-96, která bránu zbavila mnohých hodnotných detailů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika