mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Mělník

GPS: 50°21'7.388"N, 14°28'29.590"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36755/2-1355Mělník

Královským městem se Mělník stal v letech 1268-74. Nejstarší městské opevnění kopírovalo průběh hradištní fortifikace a bylo stavěno od poloviny 13.století. Výrazná byla přestavba v 60.letech 15.století, při které byla vybudována parkánová hradba.

Do vnitřního města vedly dvě brány a fortna, další dvě brány vedly do předměstí. Celý systém nakonec sestával z hlavní 2m tlusté kamenné zdi s půlkruhovými baštami, parkánové zdi s baštami a dále z příkopu a vnějšího valu, který nasedal na eskarpu příkopu. Při patrně poslední přestavbě byla fortifikace dopněna ještě třetí vnější zdí. Jedinou zachovalou bránou je brána Pražská, která ve 30.letech 16.století nahradila starší bránu. Zbytky hradebního systému se nejlépe zachovaly v severní, severovýchodní a jihovýchodní části. Z gotického opevnění pražského předměstí se do dnešní doby dochovala pouze hranolová hláska, později upravená na vodárenskou věž.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika