mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Mladá Boleslav

GPS: 50°24'39.382"N, 14°54'9.729"E


Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 27266/2-1659 a 11685/2-1659Mladá Boleslav

Osídlení výrazné ostrožny sahá hluboko do pravěku. Přímým předchůdcem města (první písemná zmínka z roku 1334) je raně slovanské hradiště.

Opevnění města bylo postaveno ve 14.století a vstup zajišťovaly tři (později čtyři) brány a čtyři fortny. Opevnění sestávalo z hradby s parkánem a v místech přepažení ostrožny doplněné vnějším příkopem, který se v jednom úseku dochoval ve velice poškozené formě. Na konci ostrožny stojí hrad, k němuž se připojovala obvodová hradba. Bělská brána na severozápadě měla venkovní příhrádek v linii parkánu. Svatojánská, někdy i Novoměstská, brána byla nejpoužívanějším vstupem a vcházelo se do ní přes padací most. Vedle ní mladší brána tvořila se Svatojánskou jeden komplex. Zaniklá Židovská brána nebyla zapojena do opevnění. Pražská, též Svatovítská, brána stála na jihozápadě. Zbytek z ní se dosud nachází u domu čp.7 v podobě dvou pilířů. Plastiky lvů na jejich vrcholech pochází až z 19.století. Z fortny u kláštera se dochoval zazděný kamenný oblouk v bývalé bratské škole čp.73 Na Karmeli. Fortna u Templu sloužila jako přístup k řece a lázním. Z opevnění se nejlépe dochoval jihovýchodní úsek hradby, který navazuje na Pražskou bránu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika