mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Náchod

GPS: 50°24'59.289"N, 16°9'46.226"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31935/6-1481Náchod

Nejstarší zmínkou o Náchodě je list z roku 1254, kde Náchod vystupuje jako predikát. Další dochovaná písemná zmínka přísluší k roku 1256.

Hrad podle výzkumů vznikl někdy před polovinou 13.století a brzy poté pod ním bylo založeno město. Předchozí osídlení se asi koncentrovalo v místech nazývaných Staré Město, poté od 14.století Starý Náchod. Město a hrad byly postaveny na důležitém strategickém bodě, nad zemskou stezkou. Nejstarší opevnění bylo pouze dřevěné, archeologicky je doložena jednoduchá palisáda. V 1.polovině 14.století, patrně ve 20. až 30.letech bylo budováno kamenné městské opevnění. Tehdy do města vedly dvě brány, věžová Krajská a menší protilehlá Horská, které byly doplněny dvěma fortnami. Obě hlavní brány byly vybaveny předbraním. Hradební zeď byla zesílena 24 polookrouhlými, dovnitř otevřenými baštami. Ty měly kromě fortifikační funkce i funkci statického zpevnění hradby, která byla budována bez dostatečných základů. Vně hradby se nacházel úzký prostor nahrazující parkán a před ním probíhal příkop z větší části zavodněný. Opevnění města na obou stranách navazovalo na opevnění hradu pomocí hradby, která stoupala svahem na severozápadní a severovýchodní straně. Ve svahu byla hradební zeď zpevněna dvěma věžemi. Po bouřlivých husitských válkách a půtkách se Slezany byly hradby v roce 1425 zesíleny. V roce 1427 město odolalo obléhání Slezanů, dobyto bylo pouze předměstí. Útoku husitů město neodolalo v roce 1437, slezskému vojsku pak v roce 1441. V roce 1450 město vyhořelo, o sedm roky později se město neubránilo vojsku Jiřího z Poděbrad. Dalšímu dobývání v roce 1469 město s královskou posádkou odolalo. Události třicetileté války se na městském opevnění projevili čištěním příkopů a snad i úpravám a navyšováním hradeb. To se vyplatilo, když v roce 1639 ke městu přitáhli Švédové, ale byli odraženi. V 1.polovině 19.století byly bořeny hradby, v roce 1827 došlo k zbourání obou bran.

Do dnešních dnů se z hradebního systému nejlépe dochovala linie hradem ve svahu pod hradem/zámkem. V severovýchodní části se v linii hradby dochovala věž, zvaná hladomorna. Fragment hradeb lze najít v ulici Krámské, dlouhý úsek se dochoval u hřiště poblíž Zámecké ulice a část hradby s baštou dosud stojí v Hradební ulici. Ještě v roce 1983 se zde nacházelo torzo příkopu. V nedávné době byly v návaznosti na dochované úseky vybudovány moderní gabionové zdi, které mají naznačit původní linii opevnění, výsledný dojem tohoto počinu je ale velmi rozpačitý.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika