mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Nové Město nad Metují

GPS: 50°20'37.968"N, 16°9'6.533"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45762/6-2912

 Nové Město nad Metují

Z velké části dochované opevnění města se nachází na tzv. nepravém ostrohu s historickým jádrem v Novém Městě nad Metují.

Nové Město bylo založeno v roce 1501 a patrně hned poté se započalo i se stavbou nevelkého hradu. Město bylo založeno na příhodném skalnatém ostrohu, které se tehdy nazývalo Hradiště, což může indikovat nějaké starší opevněné sídlo, v té době patrně již zaniklé. Z plochy města pocházejí četné nálezy z pravěku, mohlo se však také jednat o dosud nelokalizované vrcholně středověké opevnění.

Vzhledem k terénní konfiguraci bylo zapotřebí zabezpečit především severní stranu, která je přístupná po rovině. Zbylé strany jsou vymezeny poměrně strmým svahem do údolí Metuje. Kvůli této terénní konfiguraci vedly do města pouze dvě brány. V severozápadním cípu stála Krajská (též Hradecká) brána a naproti v severozápadním nároží pak stála Horská brána. Obě brány byly propojeny průjezdní komunikací. Podél svahů byla vybudována jediná, téměř 2m široká hradba bez parkánu, pro příkop zde nebylo místo. Hradbu zesilovalo šest podkovovitých, dovnitř otevřených věží. Další věž chránila Krajskou bránu. Příkop se nacházel pouze vně mohutné šíjové hradby, ale její podoba není vzhledem k pozdější přestavbě známa. V roce 1526 celé město vyhořelo, v jakém stavu se nacházelo opevnění není známo, není ani jisté zda již bylo dokončeno.

Od poloviny 16.století bylo opevnění především na šíjové straně přestavěno. Vznikl tu mohutný obezděný násep v místě starší hradby. K němu byla zhruba v polovině přistavěna mohutná protáhlá bašta s velkým dělostřeleckým potenciálem, která kontrolovala nejen předpolí, ale i celý příkop. Před Krajskou bránu byl přistavěn barbakán.

Do dnešních dnů se z opevnění dochovala téměř celá linie obvodové hradby nad příkrými svahy, ovšem zanikla jejich horní část a to včetně horních částí věží. Z šíjového opevnění se dochovala západní část obezděného náspu a vnější příkop. V přestavěné podobě stále stojí i dělostřelecká bašta. Brány byly odstraněny, dochovala se ale věž (zvaná Zázvorka), která chránila Krajskou bránu. V přestavěné podobě je dosud dochována i uzavírací zeď příkopu na východní straně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika