mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Nymburk

GPS: 50°11'8.645"N, 15°2'29.193"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45357/2-1894Nymburk

Vznik královského města se datuje před rok 1278. Brzy poté vznikaly i hradby, které byly dokončeny v průběhu 30.let 14.století.

Vnitřní opevnění bylo cihlové a do města vedlo pět bran. Hradební zeď v délce 1600m obepínala město ze tří stran – od jihu bylo (v prostoru mezi Fortnou a klášterem dominikánů) chráněno tokem Labe. Roku 1335 přikázal Jan Lucemburský opevnit zdí i tento úsek. Jižní hradba se zde přimykala k hradu z jeho vnější strany. Pás fortifikace chránil zprvu jeden vodní příkop, se tekoucí vodou, který byl patrně při následné modernizaci opevnění ve druhé polovině 15.století či na počátku 16.století doplněn příkopem druhým. Na koncích svých průbehů se oba vodní příkopy propojují. Prostor mezi nimi vyplnil val, na kterém vyrostla v dnešní zástavbě již téměř zaniklá opuková zeď o šířce 1m.

Nejznámější úsek dochovaného opevnění na jihovýchodě města prošel v letech 1905-09 romantickou rekonstrukcí pod vedením L.Láblera. Tato úprava však hradbám vtiskla realitě neodpovídající vzhled. Mnohem hodnotnější jsou tak zbytky opevnění při Hradební ulici. Zajímavá je též tzv.Turecká věž v přílabské části opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika