mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Přestavlky u Čerčan

GPS: 49°52'31.953"N, 14°45'7.122"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 21760/2-55Odranec - latrán Staré Dubé

Latrán hradu Stará Dubá se nachází přímo pod hradem na levém břehu Sázavy mezi Hvězdonicemi a Zlenicemi. Kdy bylo přihrazené městečko postaveno není jisté. První zmínka o něm je až z roku 1428, jako opevněné je následně zmíněno k roku 1446. Po prodeji v roce 1443 byl hrad s městečkem přičleněn k panství Komorní Hrádek a patrně začal ztrácen původní význam. Roku 1467 byl hrad s městečkem dobyt vojskem Jednoty Zelenohorské, v okolí hradu lze najít po tomto dobývání množství stop.

Dovnitř městečka se vstupovalo pomocí dvou bran od severu a jihu. Lze předpokládat ještě přístup svahem od hradu. Severní stranu kromě hradby hájil i příkop, v terénu částečně stále patrný. Příkop stoupal jihozápadním směrem podél spojovací hradby až k hradu, kde ústil do širokého, šíjového hradního příkopu. Spojovací hradba se dochovala v téměř celé délce a uprostřed ji zpevňovala dovnitř otevřená obdélná bašta, která částečně předstupuje před hradbu. V těsném sousedství železnice, která městečko protnula severo-jižním směrem, stojí severní brána. Z větší části se dochovala i východní linie hradby, která vede podél toku Sázavy. Jihovýchodní cíp nad povrchem zcela zanikl, ale podle starších vyobrazení byl zkosen. Na jihu se dochovala pouze malá část hradeb. Velké množství destrukce uprostřed jižního průběhu je pozůstatkem jižní brány. Funkci příkopu podél jižní strany mohl plnit zde protékající potok. Jihozápadní průběh spojovací hradby městečka s hradem vede po skalnatém hřebínku a v terénu je patrný již jen jako málo nápadná linie kamenů. Vnitřní zástavba není známa, lze předpokládat osovou ulici s řadami staveb podél ní.

Dochované opevnění bylo značně poškozeno výstavbou železnice, která jím prochází. Místo také trpí častými povodněmi a především ty způsobily zánik jihovýchodní brány. V současné době je značná část obvodového opevnění staticky narušená a progresivně se rozpadá, naděje lze vkládat do současných snach o její statické zajištění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika