mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Katastrální území: Pardubice

GPS: 50°2'18.925"N, 15°46'44.908"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30122/6-1940Pardubice

Malé osady pod tvrzí v místech pozdějšího města stály již v 13.století. Založení města je datováno k roku 1340.

Čtvercové město bylo obehnáno hradbami, důkladné opevnění ale získalo až při přestavbě celého města po požárech v letech 1507 a 1538. Po obvodu byly před příkopy starší hradby nasypány mohutné zemní valy s nárožními rondely. Na koruně valu stála hradba s podsebitím a baštami. Vnější linii tvořil parkán s až 20m širokým příkopem, napájeným vodní soustavou z Chrudimky. V roce 1541 doplnila obranu bateriová věž u kostela Zvěstování Panny Marie, lehké opevnění s několika branami opevnilo i obě předměstí. Za třicetileté války se opevnění zkvalitňovalo a díky tomu se město ubránilo Švédům v letech 1639, 1644 a 1645. Soustava bastionového opevnění začlenila město, zámek a prostory v jejich severním a východním okolí. Po třicetileté válce bylo opevnění města zesíleno.

Hlavní brána zvaná Zelená, nebo také Pražská stojí na západní straně historického města. V roce 1534 byla přestavována a po požáru v roce 1538 opět. Je postavena z lomového kamene a dělí se na vnitřní, střední a vnější část. Její výška činí 62m a stala se zároveň i městskou věží. Dodnes se dochovalo i její jednopatrové předbraní. Druhá brána, zvaná Bílá, či Mýtská, stávala na severovýchodě. Pocházela také ze 16.století. Zbořena byla v roce 1840 a její poslední zbytky byly odstraněny v roce 1867. Na severní straně města je mezi historickým centrem a zámkem opevněný příhrádek, který byl také do městského opevnění začleněn. Od města je oddělen vysokou zdí, ve které je prolomen gotický průjezd a branka. Části opevnění lze pozorovat v krátkých úsecích téměř po celém obvodě historického centra.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika