Pardubice

Malé osady pod tvrzí v místech pozdějšího města stály již v 13.století. Založení města je datováno k roku 1340.

Čtvercové město bylo obehnáno hradbami, důkladné opevnění ale získalo až při přestavbě celého města po požárech v letech 1507 a 1538. Po obvodu byly před příkopy starší hradby nasypány mohutné zemní valy s nárožními rondely. Na koruně valu stála hradba s podsebitím a baštami. Vnější linii tvořil parkán s až 20m širokým příkopem, napájeným vodní soustavou z Chrudimky. V roce 1541 doplnila obranu bateriová věž u kostela Zvěstování Panny Marie, lehké opevnění s několika branami opevnilo i obě předměstí. Za třicetileté války se opevnění zkvalitňovalo a díky tomu se město ubránilo Švédům v letech 1639, 1644 a 1645. Soustava bastionového opevnění začlenila město, zámek a prostory v jejich severním a východním okolí. Po třicetileté válce bylo opevnění města zesíleno.

Hlavní brána zvaná Zelená, nebo také Pražská stojí na západní straně historického města. V roce 1534 byla přestavována a po požáru v roce 1538 opět. Je postavena z lomového kamene a dělí se na vnitřní, střední a vnější část. Její výška činí 62m a stala se zároveň i městskou věží. Dodnes se dochovalo i její jednopatrové předbraní. Druhá brána, zvaná Bílá, či Mýtská, stávala na severovýchodě. Pocházela také ze 16.století. Zbořena byla v roce 1840 a její poslední zbytky byly odstraněny v roce 1867. Na severní straně města je mezi historickým centrem a zámkem opevněný příhrádek, který byl také do městského opevnění začleněn. Od města je oddělen vysokou zdí, ve které je prolomen gotický průjezd a branka. Části opevnění lze pozorovat v krátkých úsecích téměř po celém obvodě historického centra.

mapa  

Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Katastrální území: Pardubice

GPS: 50°2'18.925"N, 15°46'44.908"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30122/6-1940


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika