mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Písek

GPS: 49°18'30.458"N, 14°8'51.655"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 38097/3-2385Písek

Na místě starší osady z 1.poloviny 13.století bylo ke konci vlády Václava I. založeno královské město. První zaznamenaná zmínka o něm je v listině datované k roku 1243. Hlavní zásluhu na budování měl ale až Přemysl Otakar II.

Městské opevnění bylo budováno od 2.poloviny 14.století. Celková délka hradeb dosáhla 1,4km. Opevnění se skládalo z hlavní hradby, parkánu ukončeném parkánovou hradbou a příkopem, který byl částečně doplněn vnějším valem. Hradba byla zpevněna půlkruhovými věžemi, rozmístěným v pravidelných rozestupech. Vstup zajišťovaly tři čtvercové věžovité brány a minimálně dvě fortny. Další branky se nacházely na mostech a na předměstí. Na jižní straně nad Otavou byl do opevnění zabudován hrad, který byl opevněn i proti samotnému městu. Za husitských bouří bylo město na straně kalicha. Při modernizaci opevnění v 16.století byl vystavěn barbakán před Budějovickou branou. Pohromou bylo pro město třicetiletá válka, třikrát bylo dobyto a především po třetím dobytí v září roku 1620 bylo zpustošeno. V 19.století započalo boření celých hradebních úseků a bran.

Do dnešních dnů se z bran dochovala část Putimské brány. Z hradeb se na všech stranách města dochovaly různě dlouhé úseky. Nejlépe je dochována hlavní i parkánová hradba v okolí jihozápadního cípu městského jádra. Z věží, které zesilovaly hradbu se dochovaly v přestavěné podobě dvě na jihovýchodní straně města. Dlouhý úsek vyzděného příkopu je k vidění na jižní straně a krátký úsek s konstraskarpovou zdí se dochoval v severozápadním cípu u místa, kde stávala Pražská brána.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika