Plzeň

Místo na soutoku Radbuzy a Mže bylo osídleno již dříve. Město zde bylo lokováno v roce 1295 na popud Václava II. Nová Plzeň byla posléze založena mezi lety 1288 - 1300 (první doložená písemná zmínka o existenci) a nahradila starší mocenské centrum ve Starém Plzenci.

Městské opevnění se začalo budovat jistě brzy po založení, poprvé je zmiňováno k roku 1322. Patrně od počátku mělo 4 brány, v této době hradba zatím nebyla kamenná. Kamenná hradba se předpokládá až ve 2. čtvrtině 14.století. Hlavní hradba byla zesílena dovnitř otevřenými hranolovými věžemi. Před ní stál parkán a parkánová hradba, před kterou byl vyhlouben vodní příkop s vnějším náspem. Obranu vylepšovali další vodní kanály v okolí. V jihovýchodním nároží stál minoritský a v severozápadním nároží dominikánský klášter. Opevnění bylo vylepšováno ve 3.třetině 14.století. Za husitských válek byla Plzeň nejdříve na husitské straně, ale poté se situace otočila a stala se významným protihusitským městem. V roce 1420 po nutných opravách opevnění byla Plzeň obležena husitským vojskem. Město odolalo, další neúspěšné obléhání proběhla v letech 1427, 1431 a 1433-34. Po polovině 15.století jsou opravovány hradby, aby v letech 1477 a 1478 Plzeň opět odolala obléhání. V té době byly opravovány hradby i předměstí, kdy přesně došlo k jejich opevnění není jisté, snad se tak stalo již po husitských válkách. Skvrňanské předměstí bylo ohrazeno v roce 1516. Roku 1618 byla Plzeň dobyta při stavovském povstání. V 17.století Plzeň získala barokní bastionové opevnění.

Bourání hradeb začalo v roce 1795, koncem 1.poloviny 19.století bylo rozhodnuto o celkovém boření městského opevnění. Veškeré příkopy byly zasypány, vnější násep zarovnán. Pražská brána byla zbořena roku 1822, Říšská roku 1833, Malická(Saská) v roce 1849. Do dnešních dnů se dochovala zhruba 50m dlouhá část opevnění na východní straně města. Menší části jsou mezi domy především u Veleslavínovy ulice ale i jinde. Z bran se dochovala část brány v nároží vědecké knihovny v ulici Bedřicha Smetany a vodárenská věž v Pražské ulici, původně vybavení Pražské brány. Z barokního opevnění je dochováno několik bastionů, které jsou povětšinou zastavěny mladší zástavbou.

mapa  

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - město
Katastrální území: Plzeň

GPS: 49°44'49.996"N, 13°22'39.470"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45155/4-4421

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika