mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - město
Katastrální území: Plzeň

GPS: 49°44'49.996"N, 13°22'39.470"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45155/4-4421

 Plzeň

Místo na soutoku Radbuzy a Mže bylo osídleno již dříve. Město zde bylo lokováno v roce 1295 na popud Václava II. Nová Plzeň byla posléze založena mezi lety 1288 - 1300 (první doložená písemná zmínka o existenci) a nahradila starší mocenské centrum ve Starém Plzenci.

Městské opevnění se začalo budovat jistě brzy po založení, poprvé je zmiňováno k roku 1322. Patrně od počátku mělo 4 brány, v této době hradba zatím nebyla kamenná. Kamenná hradba se předpokládá až ve 2. čtvrtině 14.století. Hlavní hradba byla zesílena dovnitř otevřenými hranolovými věžemi. Před ní stál parkán a parkánová hradba, před kterou byl vyhlouben vodní příkop s vnějším náspem. Obranu vylepšovali další vodní kanály v okolí. V jihovýchodním nároží stál minoritský a v severozápadním nároží dominikánský klášter. Opevnění bylo vylepšováno ve 3.třetině 14.století. Za husitských válek byla Plzeň nejdříve na husitské straně, ale poté se situace otočila a stala se významným protihusitským městem. V roce 1420 po nutných opravách opevnění byla Plzeň obležena husitským vojskem. Město odolalo, další neúspěšné obléhání proběhla v letech 1427, 1431 a 1433-34. Po polovině 15.století jsou opravovány hradby, aby v letech 1477 a 1478 Plzeň opět odolala obléhání. V té době byly opravovány hradby i předměstí, kdy přesně došlo k jejich opevnění není jisté, snad se tak stalo již po husitských válkách. Skvrňanské předměstí bylo ohrazeno v roce 1516. Roku 1618 byla Plzeň dobyta při stavovském povstání. V 17.století Plzeň získala barokní bastionové opevnění.

Bourání hradeb začalo v roce 1795, koncem 1.poloviny 19.století bylo rozhodnuto o celkovém boření městského opevnění. Veškeré příkopy byly zasypány, vnější násep zarovnán. Pražská brána byla zbořena roku 1822, Říšská roku 1833, Malická(Saská) v roce 1849. Do dnešních dnů se dochovala zhruba 50m dlouhá část opevnění na východní straně města. Menší části jsou mezi domy především u Veleslavínovy ulice ale i jinde. Z bran se dochovala část brány v nároží vědecké knihovny v ulici Bedřicha Smetany a vodárenská věž v Pražské ulici, původně vybavení Pražské brány. Z barokního opevnění je dochováno několik bastionů, které jsou povětšinou zastavěny mladší zástavbou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika