mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Prachatice

GPS: 49°0'45.825"N, 13°59'51.616"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26239/3-3383Prachatice

Město bylo vysazeno koncem 13.století, možná ale až na počátku století 14-tého. Podle listiny z roku 1381 již v té době byly Prachatice opevněné a výslovně se zmiňuje Horní brána. Roku 1420 byly Prachatice dvakrát dobyty husity.

V té době z opevnění stála po celém obvodu hradba, která byla ve 2.polovině 15.století doplněna parkánovou hradbou, kterou zpevňovaly dovnitř otevřené hranolové bašty a vnější příkop. Dovnitř města vedly pouhé dvě brány. V první třetině 16.století, nejspíše ve 20-tých a 30-tých letech byl vybudován třetí hradební okruh. Jednalo se o hradbu, která byla vystavěna ve vzdálenosti 25-30m před parkánovou hradbou těsně před příkop. Tato hradba byla zesílena několika typy střílen a oblými baštami. Na několika místech se nacházejí šikmo vedené vně klesající otvory, které patrně sloužili k shazování výbušné, či dýmné munice do prostoru před hradbu. Zajímavé bylo prostoupení hradeb branami. Horní se nedochovala, ale Dolní dodnes stojí v podobě tří za sebou jdoucích průjezdných bran. Před vnější z nich se nacházel ještě barbakán, ten ale zanikl.

Z hradebních okruhů se dochovaly v různé míře oba krajní, prostřední parkánová hradba zanikla. Vnitřní hradba je dobře dochovaná v dlouhých úsecích podél severozápadní, severní a severovýchodní strany. Jen části se dochovaly na jihu, jihozápadní a jihovýchodní strany až na krátké úseky zanikly. Vnější hradba se kromě několika úseků dochovala prakticky po celém obvodě včetně sedmi různě dochovaných bašt. Z příkopu, který se nachází mezi hradbami, se dochovaly částečně zasypané zhruba stometrové úseky na severní, západní a východní straně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika