mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Předhradí u Skutče

GPS: 49°50'5.993"N, 16°2'29.395"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 28477/6-947Předhradí

Hrad Rychmburk je poprvé doložen v roce 1325. Rozsáhlé předhradí před ním bylo opevněno nejspíše po roce 1500. Status města se jménem Předhradí se uvádí až v roce 1720.

Vstupovalo se bránou a brankou. Dodneška se dochovaly části hradeb, bašt a části obou bran. Z hlavní vstupní brány zůstal zkosený pilíř zdiva mezi panským domem a čp.10. Z branky se postupem času stala pouhá vrata, jejichž postraní pilíře stále stojí vedle kulaté bašty. Bašt bylo celkem patrně pět. Dochovaly se dvě, jedna ve velmi dobrém stavu, druhá utpěla přestavbou na vodárnu. Z jihovýchodní bašty se dovchovala pouze terasa, severozápadní bašta je patrná pouze na starších plánech a vyobrazeních. V čele, naproti přístupové šíji stala patrně ještě jedna bašta, ale její místo je již zcela zkomolené a částečně zastavěné. Všechny bašty byly okrouhlé, výrazně předstupovaly před hradby a měly tedy značné flankovací schopnosti. Barokní přestavby hradu na konci 18.století se dotkly i opevnění městečka.

Severozápadní bašta byla v pozdější době využívána k obytným účelům a ve 20.století do ní byl zabudován vodojem. Východní byla původně otevřená, později byla zastřešena a je také využívána k obytným účelům.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika