mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn nad Střelou

GPS: 50°2'35.693"N, 13°17'30.924"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45277/4-1549Rabštejn nad Střelou

Rabštejn leží nad pravým břehem řeky Střely. Nejstarší zaznamenanou písemnou zmínkou o Rabštejně je zápis z roku 1269. Od roku 1337 je Rabštejn městečkem s právy žateckými.

Po obvodu ho obklopuje opevnění přihrazené k hradu, které vzniklo pravděpodobně v druhé polovině 14.století, možná až ve století patnáctém, jistě před rokem 1461, kdy se zavedlo clo určené mimo jiné na opravy hradeb. V roce 1467 město odolalo útoku královského vojska.

Do města se vstupovalo pomocí dvou bran. Z bran se zachovala jen část dolní brány, jejíž vnější díl byl barbakán vestavěný do skalního bloku. Do severní části byl vestavěn domek obsahující dvě původní střílny. Dále je dochována hradba sbíhající od hradu a části hradeb na severní straně města. Další pravděpodobnou částí městského opevnění je okrouhlá věž, která byla postavena v místě staršího opevněného objektu, spojovaného s doloženým názvem Sychrov. Věž bývá s velkou pravděpodobností mylně vykládána jako bergfrit hradu, ale spíše jde o předsunutou věž městského opevnění, která měla sloužit k zajištění prostoru před horní bránou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika