mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Stará Boleslav

GPS: 50°11'41.015"N, 14°40'23.527"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35796/2-2013Stará Boleslav

Na místě akropole významného slovanského hradiště vzniklo ve 13.století opevněné město. Již hradištní hradba měla výborné obrané parametry a byla to naše první kamenná hradba "zděná na maltu".

Městské opevnění nechal přestavět Karel IV. v roce 1351. Kromě opevněného kapitulního okrsku bylo hradbou přihrazeno i předhradí, což dokazuje zápis z roku 1406. Roku 1421 bylo město dobyto a hradby pobořeny Pražany.

Do města vedly dvě brány, z nichž se zachovala ta východní. Původně trojpodlažní brána s průjezdem se zaklenutou křížovou klenbou bez žeber je dnes o jedno patro vyšší. Portály průjezdu jsou lomené a věž dnes slouží jako muzejní expozice. Hradba původně vedla po celém obvodě a jednalo se o vysokou zeď bez parkánu. Snad ji zpevňovaly hranolové věže v nepravidelných odstupech (podle historických vyobrazení - jinak není žádná taková věž doložena). Hradba byla vybavena cimbuřím. Příkop vedl patrně pouze podél východní strany.

Do dnešních dnů se dochovaly úseky hradby podél severní, východní a jižní strany vnitřního města. Na jižní straně jesou úseky hradby většinou součástí obvodových zdí domů. V severním úseku východní strany jsou k hradbě přistavěny hospodářské objekty. Původní je zaoblené severovýchodní nároží, opěráky jsou dodatečně přistavěné. Nejlépe se hradba dochovala podél severního obvodu města. Hradba předměstí zcela zanikla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika