mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Strakonice

GPS: 49°15'45.287"N, 13°54'1.095"E


kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32485/3-3943

 Strakonice

Mezi ulicemi Čelakovského a Havlíčkovi se nachází poslední dochovaná část městského opevnění, které původně obklopovalo celé jádro města.

První písemná zmínka o Strakonicích je z v predikátu z roku 1235. Roku 1308 se poprvé zmiňují městská práva. Město se skládalo ze dvou částí, z tzv.Dolního či Menšího města na ostrově při soutoku Otavy a Volyňky a z Horního města či Většího města na protějším břehu v mírně vyvýšené poloze. Za Otavou stál mohutný hrad s komendou. První nejistá zmínka o opevnění (zdech) je z roku 1509, další jistější pochází z roku 1512. Do města vedl vstup minimálně přes dvě brány (Pražskou a Horažďovickou). Opevnění se skládalo z městské hradby s parkánem, zesílené baštami, kterou doprovázel příkop a val na vnější straně.

Do dnešních dnů se dochoval pouze krátký úsek přestavované hradby s jednou baštou na severozápadní straně obvodu městského jádra. Další bašta je zachycena na císařských otiscích na severovýchodě. Na místě dnešních Rennerových sadů na severu města je částečně dochován násep.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika