mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Stříbro

GPS: 49°45'10.747"N, 13°0'17.756"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 53515/4-1922

 Stříbro

První zmínkou o osadě Stříbro přísluší k roku 1183, ale jedná se o falzum ze 13.století. Archeologické nálezy datují první osadu také o konce 12.století. Samotné město bylo patrně vysazeno až kolem toku 1240 Václavem I. pro což existuje několik nepřímých listiných důkazů. Roku 1253 je však Stříbro připomínání pouze jako villa.

Město zaujalo rozměrnou plošinu v cípu terénního bloku s téměř kruhovým půdorysem. Město získalo četná privilegia, jeho obvod v 1.polovině 14.století zajistily hradby a do vnitřního města vedly dvě brány. Opevnění sestávalo z hlavní a parkánové hradby, na šíji před hradbou ještě probíhal příkop. Za husitských válek bylo město s husitskou posádkou neúspěšně obléháno v roce 1427. Do dnešních dnů se dochovaly dlouhé úseky hradeb podél severní  a jižní strany vnitřního města. Židovské město bylo přístupné dodnes dochovanou Židovskou brankou v jižní části obvodu. Dolní (Pražská) brána byla zbořena roku 1839, Horní (Chebská) brána roku 1877.

V 16.století bylo k vnitřnímu městu hradbou navazující na parkán přihrazeno i tzv. Nové město, přístupné dalšími dvěma bránami. Hradbu Nového města také lemoval příkop. Dochovaly se dlouhé úseky hradeb částí hradeb a jedna bašta. Především ale unikátní mostecká brána postavená mezi lety 1555 - 60 a tzv. Koubkova brána v jihovýchodním cípu z roku 1574.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika