mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Sušice nad Otavou

GPS: 49°13'51.711"N, 13°31'12.124"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29301/4-3373Sušice

Okolo historického jádra města Sušice lze nalézt zbytky městského opevnění. Předpokládané nejstarší městské opevnění z doby okolo přelomu 13. a 14.století se nedochovalo, sestávalo patrně jen z příkopu a palisády na náspu.

První kamenná hradba byla stavěna od roku 1322 na popud Jana Lucemburského. Do dnešních dnů se dochovala na radnici kamenná deska ze zbořené Klášterní brány připomínající tento akt. K dokončení výstavby obvodové zdi došlo roku 1325. Před hradbou vybavenou cimbuřím a střílnami probíhal široký příkop a do města vedly tři brány a minimálně jedna branka. Opevnění se postupně rozšířilo o vnější hradbu s baštami, před kterou probíhal další příkop. Prolomena byla třemi hranolovými věžovitými branami (Pražská, či Dolejší, Řišská, či Velká a Mostecká, později Klášterní), které se nacházely před branami v hlavní hradbě, doloženy jsou také menší branky. Příkop byl napájen vodou z rybníků nad Svatoborem a z Otavy. Podle typu střílen lze klást přestavbu opevnění nejdříve na přelom 15. a 16.století.

Značná část opevnění zanikla v průběhu 17. a 18.století, brány byly zbořeny okolo poloviny 19.století. Příkopy byly ještě dříve odvodněny a rozparcelovány. Do dnešní doby se dochovaly části hradeb vnitřní i vnější hradby. Dochovala se jedna bašta vnějšího opevnění s okosenými rohy. Stojí nad potokem Roušarkou, ve které je na vnitřní straně židovský hřbitov. Na straně u řeky Otavy se dodnes nachází částečně přestavěná fortna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika