mapa

Kraj: Vysočany
Okres: Jihlava
Katastrální území: Telč

GPS: 49°11'3.582"N, 15°27'13.202"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24688/7-5249Telč

Nejstarší jistá zmínka o Telči je roku 1333 (jako o městě je první jistá zmínka až z roku 1339), starší zmínky jsou buď falza, nebo se týkají jiné lokality, případně nejdou dnes již ověřit. Předchůdcem města byl dvorec s tribunovým kostelem a kamennou věží, u které stála osada, další osada stála v místech pozdějšího Starého Města.

K vysazení Nové Telče došlo pravděpodobně až těsně po polovině 14.století. Opevnění, mohlo existovat před lokací města kolem kostela. Kamenné opevnění kolem města bylo zbudováno po polovině 14.století. Později bylo posíleno soustavou rybníků (Úlický před rokem 1372, Staroměstský v roce 1372). Hradba vedla po celém obvodu téměř 450m dlouhé a zhruba 200m širokého ostrohu. V severozápadní části se nachází zámek, dříve hrad.

Nejmohutnější opevnění se nachází na jihovýchodní straně, kde přetíná šíji. Dochoval se zde ve v dlouhém úseku mohutný oboustranně vyzděný příkop. Nad ním stála parkánová hradba s baštami, z kterých se dochovala jedna na jižní straně. Nad parkánem se tyčila hlavní hradba, která je dochovaná na obou stranách přístupové komunikace do vnitřního města. Několik metrů (16m) před příkopem se dochovala tzv. Velká brána. Stojí v jihovýchodním cípu vnitřního města. Byla vystavěna před polovinou 16.století a má čtvercový půdorys. Průjezd je zaklenut valenou klenbou. Druhá dochovaná brána tzv.Malá se nachází v severní části města, pochází patrně z roku 1576 a její součástí je i zeď starší brány. Velký úsek hlavní hradby se dochoval podél jižní strany, v jihozápadní části je dochován i přezděný úsek parkánové hradby. V tomto úseku stojí také dvě obdélné bašty. Hlavní hradba se dochovala i na severní straně v nepřístupných zahradách. V dochovaném úseku na jižní straně je vidět ozdobná cihelná nástavba hlavní hradby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika