mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Katastrální území: Třeboň

GPS: 49°0'13.966"N, 14°46'15.351"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19251/3-2262Třeboň

Asi v polovině 12.století se na místě pozdější Třeboně nacházela osada při jedné větvi zemské stezky. Větší tzv. ulicová osada zde vznikla před polovinou 13.století, na konci tohoto století lze předpokládat jeho nejstarší opevnění. K jeho obranyschopnosti přispívaly okolní mokřiny. V roce 1317/18 bylo město patrně popleněno královským vojskem. Roku 1341 je Třeboň doložena jako město, již tehdy mělo oválný tvar s protáhlým náměstím uprostřed. Někdy v 2.polovině 14.století došlo k přebudování městského opevnění. V roce 1395 je poprvé písemně doložen hrad, který stojí na západní straně města u zaniklé linie městských hradeb.

Opevnění mělo hlavní hradbu, parkán, parkánovou hradbu, kterou zesilovaly dovnitř otevřené polookrouhlé bašty a vodní příkop. Do města vedly 3 brány. V letech 1422 a 1425 město odolalo útoku sirotků a táborů. Po roce 1506 (1515, či snad až 1925) došlo k výstavbě moderního opevnění podél celé jižní strany města. Opevnění sestávalo z mohutného valu s vyzděným skarpem, ze kterého předstupovaly velké okrouhlé bašty. Před nimi probíhal široký vodní příkop. V 60.letech 16.století byl vedle města zbudován rybník Nevděk (Svět), který mírně znehodnotil městské opevnění na jihu města. K dalšímu posilování opevnění došlo v roce 1611, kdy bylo dostavěno předbraní k Břidlicům a zbudován veliký násep k postavení děl před Břidličnou bránou. Na starších valem byly budovány dřevěné sruby. V roce 1630 město odolalo útoku císařských. Město po bitvě na Bílé hoře odolávalo útokům, ale v roce 1622 se vzdalo. V roce 1631 se opevnění opravovalo, o dva roky později byly koruny valů opatřeny palisádou. V plánu byla stavba moderní bastionové pevnosti, k té ale nedošlo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika