mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Trutnov

GPS: 50°33'38.633"N, 15°54'46.663"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14561/6-3402Trutnov

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o městě (tehdy ještě s názvem Úpa) je listina z roku 1260. Založení města se přikládá kolonizačním aktivitám z 40.let 13.století. Jiné názory vycházejí z předpokladu, že Úpa je pouze Starý Trutnov a Nový Trutnov byl lokován až Václavem II.

Kamenné opevnění Trutnova bylo budováno v průběhu 14.století (okolo roku 1340) a nahradilo starší lehčí opevnění dřevohlinité konstrukce. Hradby se poté již moc neupravovaly, pouze byly zesíleny mlýnským náhonem. Do města vedly tři hlavní brány: Horní/Pražská, Střední a Dolní/Slezská a celkem 4 fortny. Opevnění sestává z hradební zdi, v části obvodu doplněné příkopem a vnějším náspem. Hradba byla zpevněna polookrouhlými (částečně hranolovými) baštami. Na nejvyšším místě města, na místě nejlépe chráněném vznikl hrad. Za husitských bouří byl Trutnov dobyt v roce 1421 Pražany. Při spanilých jízdách husitů sloužil Trutnov jako jejich základna při cestách do Slezska. V roce 1642 město vypálil švédský oddíl. Znova se tak stalo v roce 1645 a také v roce 1645, kdy došlo k zničení městských bran.

Do dnešních dnů se z městského opevnění dochovaly části původních hradeb po celém obvodu města, nejlépe však v prostoru hradu a ve východním cípu, kde stojí i jediná z dochovaných bašt. Některé úseky se dochovaly jako přezděné, z bran nestojí žádná. Na severozápadní straně se dochoval i krátký úsek příkopu a ve špatném stavu i násep, který ho lemoval na vnější straně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika