mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Žlutice

GPS: 50°5'29.851"N, 13°9'45.430"E


Kulturní památka (deska z Chyšské brány)

Číslo rejstříku ÚSKP: 11460/4-4973

 

Kulturní památka (deska z Paví brány)

Číslo rejstříku ÚSKP: 11459/4-4972

 Žlutice

První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186, kdy jsou připomínány jako majetek kladrubského kláštera. Někdy na konci 14.století bylo město opevněno.

Město leží na strmém svahu nad Střelou. V severozápadním cípu městských hradeb byl vybudován hrad, který byl patrně opevněn i proti městu. Do města vedly čtyři brány.

Za husitských válek bylo město značně poškozeno, několikrát změnilo majitele, až se zde usadil husitský hejtman a vojevůdce Jakoubek z Vřesovic, který vylepšil městské opevnění i hrad. Jádro města obepnula parkánová hradba s příkopem minimálně na některých stranách, zdokonaleny byly městské brány, vylepšen byl hrad a kvůli zabezpečení severozápadní strany bylo nad městem přebudováno předsunuté opevnění zvané Mazanec. Některé úseky hlavní hradby byly zdvojené. Za řekou Střelou byl na vysokém kopci postaven Nový hrad, později zvaný Nevděk.

Většina opevnění i bran byla zbořena v 19.století. Z městského opevnění se do dnešních dnů dochovaly jen fragmenty hradebních zdí, především na jižní straně. Z bran se dochovaly dvě kamenné desky a menší fragment tzv.Vodní brány na jihovýchodní straně města.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika