mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Albrechtice

GPS: 49°11'24.066"N, 13°34'14.114"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Sedlo

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15663/4-2727Albrechtice - Sedlo

Na vrcholu hory Sedlo se ve výšce 880 -902 m.n.m nacházejí kamenné valy hradiště.

Opevnění zaujalo prostor dvou vrcholů hory a sedla mezi nimi. Celková velikost opevněné plochy dosahuje 2,9ha a má protáhlý tvar s delší osou dlouhou téměř 400m. 920m dlouhé opevnění propojuje různé skalní útvary. Opevnění, které tyto skalní útvary využívá nebylo archeologicky zkoumáno, ale lze předpokládat nasucho kladenou zeď s vnitřní dřevěnou konstrukcí. Destrukce hradby ještě dnes dosahuje z vnější strany až 10m výšky. Nejmohutnější je obvodové opevnění na severozápadní straně, kde je také terén nejpřístupnější. Směrem k východu vede obvodové opevnění na severní straně podél terénního zlomu a je dobře téměř podél celé této strany. Na východě se připojuje na skalní útvar a lomí se ostře k západu. V cípu se nachází destrukce ulicovité brány. Poté vede kamenitý val k západu a propojuje skalní útvary. Některé z těchto útvarů byly interpretovány jako jakési bastiony, jedná se spíše o napojení hradby na skalní výchozy. Východní část hradiště je od větší západní části oddělena příčným opevněním, mající podobu nízkého kamenitého valu. Dříve popisovaný druhý dělící val již není v terénu patrný. Druhá původní brána se nachází poblíž jihozápadního nároží obvodového opevnění. Vede podél skalního útvaru, ze kterého mohla být velmi dobře hájena.

Na hradišti proběhlo několik archeologických výzkumů. Byly zachyceny čtyři fáze osídlení. Opevnění vzniklo patrně na přelomu starší a mladší doby železné. Osídleno bylo i v laténu, nálezy pocházejí i z doby římské a z raného středověku.

V nedávné době byla v centrální části hradiště postavena pro tento prostor předimenzovaná rozhledna. Při její stavbě, které předcházel archeologický výzkum, byla plocha hradiště poškozena jen minimálně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika