mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Albrechtice nad Vltavou

GPS: 49°13'51.350"N, 14°21'28.746"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Holý vrchAlbrechtice nad Vltavou

Drobný výběžek z Holého vrchu nad vtokem bezejmenné vodoteče do potoka Karlovky na svém temeni nese pozůstatky dosud ne zcela jistě nedatovaného pravěkého hradiště. To bylo v terénu identifikováno až v roce 1990.

Hradiště zaujalo drobný výběžek terénu, který vymezují strmé svahy k bezejmenné vodoteči na jihozápadní a západní straně (převýšení zde činí 20 - 25m) a svah podél severní strany, kde vrcholová plošina převyšuje tok Karlovky o 26-28m. Vodoteče se stékají severozápadně pod hradištěm a z vrcholové plošiny přímo na soutok sbíhá prudce klesající opyš. Přístupnou východní a jihovýchodní stranu vymezuje přírodní úžlabina, která byla upravena do podoby příkopu. Nad ní probíhá severo-jižním směrem mohutný val, který se v jihovýchodním cípu téměř kolmo zalamuje k západu a po pár metrech vyznívá. Rozdíl mezi dnem příkopu a vrcholem valu dnes činí maximálně 6m. Vnitřní převýšení valu dosahuje pouze maximálně 1m. Délka šíjové části valu dnes dosahuje asi 25m, původně snad v severní části vedl ještě dále a mírně se stáčel k severozápadu. Jižní úsek valu nepřesahuje 10m a na vnitřní straně je převýšen jen minimálně. Vnitřní plocha má rozměry maximálně 48x20m.

Pomocí povrchových sběrů, drobných sond a detektorového průzkumu byly zachyceny nálezy datovatelné do starší doby bronzové a raného středověku. Vzhledem k formě a umístění tohoto drobného opevnění lze celkem s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat stavbu hradiště v době bronzové a to bylo následně využito v raném středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika