mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Bělčice

GPS: 49°30'12.785"N, 13°51'12.128"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Budín
Na Budíně
V Šancích

-------------------------------------------------

fotografie od Tomáše KrumlovskéhoBělčice

Přibližně 1,5km od centra Bělčic se dochovala část čtyřúhelníkovitých valů z doby laténské.

Ohrazení bylo vybudováno na východním mírném svahu jižní části návrší Budín. Původní podoba objektu byla skoro čtvercová. Dodnes se v celé délce dochoval val a příkop na západní straně a část valu na straně jižní. Jižní část ohrazení je nejvýraznější na západě a směrem k východu se po 20m z valu stane pouhá terasa, která se směrem na východ snižuje. Západní val dosahuje délky skoro 90m při výšce až 3m, příkop na jeho vnější straně se dochoval v délce 105m a je hluboký až 3,5m. Na jižní straně má val s následnou terasou délku také téměř 90m. Východní a severní strana padla patrně za oběť zemědělskému hospodaření, což se stalo již před rokem 1837, jak nasvědčuje mapa stabilního katastru. V místech východní strany je nevýrazná terénní vlna, existenci valu a příkopu prokázal archeologický výzkum i vegetační příznaky patrné z leteckých fotografií. Původní podoba příkopu byla hrotitá. Vnitřní prostor dosahoval 80x75m, tedy 0,6ha.

Objekt je datován pomocí nálezů z plochy i výplně příkopu do doby laténské. Vzhledem k jeho umístění v mírném svahu umožňoval pohled k jihu a jihozápadu, mimojiné na monátní aktivity podél Závišinského potoka, se kterými bývá občas sppojován. V těsném jižním sousedství jižní linie se nachází drobné písečníky, jen několikset metrů k jihu se pak nacházelo soudobé sídliště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika