mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Bělokozly

GPS: 49°51'40.055"N, 14°53'26.508"EBělokozly

Hradiště? neznámého stáří. Opevněný objekt se nalézá na úzké ostrožně nad Dojetřickým potokem, naproti slovanskému velkému hradišti.

Dlouhá a úzká ostrožna je vymodelována dvěma potůčky, které se vlévají na severu a severozápadě do Dojetřického potoka. Převýšení činí až 70m. Jediný přístup je od jihovýchodu, kde se kousek za přepažujícím valem terén přes sedlo připojí k masivu Spálené hory.

Přepažující val je dochován v délce 32m a šířce maximálně 8m a je doplněn vnějším příkopem o šířce 7m. Maximální výška valu ode dna příkopu činí 4m, přičemž hloubka samotného příkopu nepřesahuje 0,8m. Délka vniřní plochy je 110m při šířce maximálně 25m.

Z lokality nepochází žádné nálezy, proto je její datování jen hypotetické. Uvažuje se o pravěkém původu, o příslušnosti k raně středověkému hradišti naproti přes údolí. Ale i o objektu vrcholně středověkém (místo tvrze), možná že celá lokalita sloužila nedalekému klášteru. Zajímavá je existence malé jeskyňky v samém konci ostrožny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika